We współczesnym świecie telewizji i Internetu coraz mniej ludzi szanuje i docenia wartość sztuki teatralnej. Wielu uważa teatr za przestarzały i nie odpowiadający dzisiejszemu stopniowi rozwoju sztuki audiowizualnej. Można jednak stwierdzić, że żywa gra aktorska potrzebna jest człowiekowi właśnie dziś, w erze wojen i przemocy.

To właśnie teatr najlepiej pokazuje źródła konfliktów, których człowiek powinien unikać. Za przykład niech posłużą tu dwa doskonale znane i wciąż często wystawiane dramaty: "Romeo i Julia" Williama Szekspira i "Zemsta" Aleksandra Fredry. W pierwszym konflikt to "odwieczne" starcie dwóch potężnych rodów Werony, które doprowadza w końcu do śmierci dwojga zakochanych - głównych bohaterów tragedii. W drugim - bardzo silnie wzorowanej na pierwszym komedii, cała sprawa zamyka się w sporze o mur graniczny. Rozmiar posesji nie podlega kompromisom, ale w końcu dochodzi do zgody. Te dwie sztuki, jak i wiele innych, mogą otworzyć widzowi oczy na świat i pomóc w ustrzeżeniu się błędów podobnych do tych popełnionych przez bohaterów. Widzimy także, że wszelkie konflikty mogą zostać w jakiś sposób rozwiązane. Teatr daje nam doświadczenie, nie bez powodu tak kochali go starożytni.

W teatrze odnaleźć można też wiele pozytywnych wzorów zachowania oraz przykłady jednoznacznie pozytywnych cech charakteru. Sztuki teatralne skupiają się często właśnie na prezentowaniu pozytywnych wzorców i dróg postępowania. W przeszłości, gdy niewielu umiało czytać, to właśnie teatr pokazywał ludziom, że "tak trzeba" czy "to jest słuszne" albo wręcz przeciwnie - "tak nie wolno" i "to jest złe". Przypomnieniem tej idei są na przykład "Dziady" Adama Mickiewicza, gdzie na podstawie zachowań duchów można zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne w życiu, jakich błędów należy się wystrzegać i jakimi wartościami powinno się kierować. Można wiele zmienić w swoim życiu na lepsze, jeśli tylko uważnie ogląda się sztuki teatralne.

Na koniec warto powiedzieć, że właśnie poprzez uczestnictwo w "wysokiej kulturze" można się o niej wiele dowiedzieć. Chodzi tu przede wszystkim o wychowanie. Ważne jest choćby dobranie i utrzymanie odpowiedniego stroju. W czasie spektaklu pod żadnym pozorem nie wolno jeść, pić, używać telefonów komórkowych lub w jakikolwiek inny sposób przeszkadzać innym widzom. Uwagę należy skupić przede wszystkim na sztuce i wysiłku aktorów, włożonym w jej stworzenie.

Teatr pokazuje nam jak, dobrze czy źle, ułożyć się może nasze życie. Seneka mówił: "Jak sztuka w teatrze, tak życie; ważne nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana". To doskonale pokazuje role teatru w życiu kulturalnego człowieka. Teatr nadal jest potrzebny ludzkości. Warto chodzić do teatru tak samo często, jak do kina.