Człowiek szlachetny to taki, który służy ojczyźnie i ludziom. Potrafi poświęcić się dla innych i bronić swojego kraju, nawet, jeśli miałby zapłacić za to własnym życiem.

Dobrym przykładem potwierdzającym tę tezę jest Józef Skawiński – główny bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
„Latarnika” autorstwa Henryka Sienkiewicza. Już, jako młody chłopak, walczył w powstaniu listopadowym. Potem, po klęsce, w obawie przed rosyjskimi prześladowaniami, wyemigrował z Polski. Walczył też podczas Wiosny Ludów na Węgrzech oraz w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Był nie tylko prawdziwym patriotą, ale i człowiekiem, który potrafił robić coś dla innych. Biorąc udział w bitwach, które nie dotyczyły Polski, dowiódł, że był w stanie poświęcić swoje życie nie tylko dla ojczyzny, ale i dla innych narodów. Jest to dowód na to, że Józef Skawiński był wielkoduszną osobą.

Takim człowiekiem był też jeden z bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego – Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Zawadzki, na którego mówili Zośka. Gdy jesienią 1939 roku, Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny najechali na Polskę, Zośka wraz ze swymi najlepszymi przyjaciółmi – Alkiem i Rudym – przystąpił do pracy konspiracyjnej w Szarych Szeregach Związku Harcerstwa Polskiego. Dowodził też wieloma akcjami konspiracyjnymi, takimi jak „mały sabotaż”, czyli malowanie znaków Polski Walczącej na murach, czy zrywanie niemieckich flag. Wykazywał się niezwykłą odwagą i męstwem podczas walki z najeźdźcą, co zaowocowało dosłużeniem się stopnia podporucznika Armii Krajowej. Pełnił także funkcję komendanta rejonu Mokotów Górny i był pierwszym komendantem Grup Szturmowych na terenie stolicy. Zasłynął głównie dzięki akcji Pod Arsenałem, gdzie kierował grupą uwalniającą Rudego z rąk Gestapo. Dowodził także grupą Armii Krajowej pod Celestynowem, gdzie podjęta została udana próba wysadzenia niemieckiego pociągu z bronią i amunicją. Zdecydowanie był kimś, kogo można nazwać człowiekiem szlachetnym i kochającym swój kraj. Poświęcał się dla swojej ojczyzny i bronił jej, biorąc udział w licznych walkach.

Warto również wspomnieć o Witoldzie Barbadzkim – głównym bohaterze i autorze pamiętnika „Mój najświętszy obowiązek”. Opisał tam swoje przeżycia podczas wojny, na podstawie których można stwierdzić, że jest on patriotą. Do wojska zaciągnął się w wieku szesnastu lat, co świadczą o jego mentalnej dojrzałości. Podczas wojny musiał zmierzyć się z głodem i bardzo złymi warunkami. Widział również jak umiera jeden z jego przyjaciół, jednak był na tyle rozważny, że nie zaryzykował utratą własnego życia, aby ratować kogoś innego. Podczas wojny ratował też życie innym żołnierzom. W czasie świąt Bożego Narodzenia tęsknił za rodziną, ponieważ spędzał święta z dala od niej. Mimo wszystko cieszył się z faktu, że postanowił zaciągnąć się do wojska. Był dumny z tego, że może walczyć w obronie swojej ojczyzny i ani przez chwilę nie żałował swojej decyzji.

Idealnym przykładem człowieka, który służył ojczyźnie i ludziom jest też Janusz Korczak – pedagog, pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
i lekarz. Powołanie pedagogiczne ogarnęło całe jego życie, całą jego osobowość. Stał się bezdzietnym ojcem niezliczonej ilości cudzych dzieci. Założył dwa domy dziecka. Janusz Korczak został wyrzucony przez Niemców z warszawskiego getta 5 sierpnia 1942 r. Stanął on wtedy na czele dwustu podopiecznych z domu sierot, którzy zostali skierowani do punktu przeładunkowego na ulicy Stawki. Następnego dnia wszyscy zginęli w krematoriach obozu koncentracyjnego w Treblince. Choć proponowano mu uwolnienie i możliwość osobistego ratunku, nie opuścił swoich podopiecznych. Złożył ofiarę z własnego życia. Do końca trzymał dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
za ręce, zginął razem z nimi. Nie da się zaprzeczyć temu, że był on osobą gotową do wielu poświęceń i wyrzeczeń. Oddał własne życie, by być przy dzieciach w trakcie ich śmierci, ponieważ nie chciał, aby w takiej chwili były same.

Uważam, że tymi argumentami udowodniłam tezę, według której człowiek szlachetny to taki, który jest w stanie poświęcić się ojczyźnie i ludziom, i jest gotów oddać swoje życie za życie innych.