Jednym z najczęściej tłumaczonych, jest cytat pochodzący z "Hamleta", Użyty między innymi w motcie do "Romantyczności" przez Adama Mickiewicza: "Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej".

Kolejne trzy mówią o zdobywaniu siłą tego czego się pragnie, określają jak relatywna rzeczą może być uczciwość ludzka: "Złodziej ma wymówkę, gdy się sam sędzia kradzieży dopuszcza", "Łatwiej wyrwać psu wściekłemu kość niż poskromić starej baby złość", "Łatwo ukraść kromkę chleba z napoczętego bochna".

Najbardziej znana szekspirowska wizja świata, podejmowana przez Kochanowskiego, wcześniej we fraszkach "Człowiek Boże igrzysko", "O żywocie ludzkim", później o wiele przez Prusa w "Lalce" w słynnej scenie kiedy Rzecki nakręca marionetki na wystawie sklepu Wokulskiego i zastanawia się nad mechanizmami rządzącymi życiem ludzkim. Szekspir charakteryzuje je w dwóch linijkach: "Świat jest teatrem, aktorami ludzie, / Którzy kolejno wchodzą i znikają".

Cytat pochodzący z "Hamleta" oddający stan państwa i fatalizm ówczesnych wydarzeń "Źle się dzieje w państwie duńskim".

Charakterystyczna cecha władzy, z która poddani nie mogą dyskutować, jeżeli chcą zachować ni etyle twarze co głowy: "Żarty możnych są zawsze dowcipne".

Podsumowanie całej historii Hamleta, nie mogącego się zdecydować, na życiem na śmierć, na zemstę, na wybaczenie, nawet Ofelia wolała się utopić niż mu w tym pomagać. Mimo iż kobieta okazała więcej zdecydowania, a mniej zmienności tak charakterystycznej dla narzeczonego: "Tak to rozwaga czyni nas tchórzami".

"Ten, kto biedny i szczęśliwy, jest bogaty, że bardziej nie trzeba", warte przemyślenia powiedzenie, mogące doprowadzić do stwierdzenia że Szekspir wcale taki wybitny nie był, a już biedny to na pewno nie gdyż zbił pokaźny majątek na handlu zbożem i pożyczaniu pod zastaw.

"Reszta jest milczeniem", bez komentarza.

"Być albo nie być, oto jest pytanie", Hamlet w chwili decyzji, czy żyć aktywnie, czy starać się zdystansować od niszczącego wszystko biegu wydarzeń.

Fatalizm, wciąż popędzający człowieka do czynu, do podejmowania decyzji, oddający bieg życia nigdy nie zatrzymującego się: "Ciągle to jutro, jutro i znów jutro / Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, / Aż do ostatniej głoski czasokresu".

"W kobietach dobroć, litość, miłość mieszka", jedno z pięknych stwierdzeń.

Parę cytatów z "Romea i Juli": "Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny", "Czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, / pod inną nazwą równie by pachniało".

Czasami nawet nie wiemy że mówimy "Szekspirem", jak pewien mieszczanin z komedii Moliera nie wiedział ze mówi całe życie prozą. Tak więc "Wszystko dobre, co się dobrze kończy."

Inny punkt, jak widzimy bardziej męski na sprawę, z jaka zmierzała się gdzie indziej Ofellia "Zanim powiedziałbym, że utopię się dla jakiejś gęsi, /wymieniłbym moje człowieczeństwo z pawianem".

Obrazek liryczny pt. "Najbiedniejszą cnotę zawiść z tyłu kąsa".

Uwagi mogące być pomocnymi w życiu, lub stanowić ironiczne podsumowanie jakiegoś wypracowania: "Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów", "Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od / naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne".

"Niewielki jest wybór wśród zgniłych jabłek", za to z cytatów pomieszczonych tutaj można wybierać do woli.

Motyw zaczerpnięty ze starożytności, gdzie parki Alekto, Kloto i Lahezis przędły i przecinały nic życia "Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewobro i zło przew.

O tym, ze nie należy zmuszać nikogo do niczego w dodatku nigdy: "Osła i batem do galopu nie zmusisz".

Przy okazji tego cytatu warto wspomnieć, że Szekspir spotkał się z Polską poprzez traktat polityczny Kwidzyniusza, opublikowany w Anglii, i na zasadzie zawartych w nim poglądów stworzył postać dworskiego spiskowca i kunktatora: "Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę / Hamlet: Słowa, słowa, słowa".

Patrząc na mecze reprezentacji Polski nie sposób nie odmówić Szekspirowi prawdy "Płakać z płaczącym, to ulga w cierpieniu".

Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu"

Podobnej argumentacji, tyle ze a rebois, używał szlachcic w satyrze Krasickiego "Do króla" - "Skoro jesteś stary i szanowany, powinieneś być mądry".

"Jedna kropla zła nasącza jadem całe nasze dobro", odpowiednik polskiego "Łyżka dziegciu w beczce miodu".

"Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają", o pracy nad sobą jeżeli się jest złym i o nakazie pilnowania się, jeżeli się jest dobrym.

Często wykorzystywane przez pracodawców, nauczycieli i innych zwierzchników chcących w nas wywołać współodpowiedzialność za ich nieróbstwo, hasło: "Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś".

"Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o minutę za późno", bo jak za późno to wcale.

Jedno z bardziej poważnych i zastanawiających słów Szekspira, pochodzą z "Burzy": Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca".

Bliskie barokowi porównanie: "Ludzie umierają od czasu do czasu, a robaki zjadają ich, lecz nie z miłości"

"Miód, chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt i sprowadza mdłości; kochaj z umiarem", to hasło może być wykorzystane przy okazji komentowania strojów niewieścich.

Zdanie można zestawić z Wielka Improwizacja Adama Mickiewicza z trzeciej części "Dziadów": "Moje słowa lecą w górę, moje myśli pozostają na ziemi. / Nie poparte myślą słowa nigdy nie wzniosą się do nieba."

Jedno z podstawowych haseł określających świat postaci Szekspira, które działają w sposób nieuporządkowany, sprzeczny z doświadczeniami większość i ludzi, a przez to tym bardziej prawdziwy i ludzki; "Są dziwy w niebie i niwy w niebie i nch ani śniło się waszym filozofom".

Król Ryszard: "Konia! konia! królestwo za konia!".

Przykład wykorzystania sofistycznego dowodzenia sądów: "Bestia najgorsza zna trochę litości. Ja nie jestem bestią, więc jej nie znam."

"Bóg go stworzył, więc powinien uchodzić za człowieka".

Hamlet na bis: "Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią;

mężny kosztuje jej tylko raz jeden".

Westchnienie: "Cóż, Bóg to dobry człowiek".

"Słabości, twe imię kobieta!", a Mickiewicz na to "Kobieto, puchu marny, ty wietrzna istoto".

"Jak się kobieta uprze to diabła przegada", co znane jest i z mickiewiczowskiej ballady "pani Twardowska".

Dobry cytat sprzed czterystu lat do wypracowania o tym, jak dzisiejszy świat jest zły i okrutny: "Jakże nudne, zatęchłe, wulgarne i bezużyteczne wydają mi się wszystkie obyczaje tego świata".

"Strzeż się Idów Marcowych", w czasie których, w domyśle, zginał Cezar.

"Najgorsze nie jest najgorsze, póki jeszcze możemy powiedzieć: ", czasami nawet nie mamy bowiem możliwości wyrazić swojego sprzeciwu, obronić się przed czymś.

Początek słynnej sceny z czaszką, która wcale nie rozpoczyna się od "być albo nie być": "Ach, biedny Jorik! Znałem go, Horacy". (Horacy to przyjaciel Hamleta a nie poeta piszący wiersze w rzymskich czasach).

Patrząc na ostatnie wydarzenia polityczne pozwolę się nie zgodzić "Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda".

"Dania jest więzieniem"

Nie wiadomo dlaczego cytujący to hasło użył w ostatnim wyrazie dużej litery, bo raczej o gumę do żucia nie chodzi: "Świat wyszedł z Orbit".

Stwierdzenie, dość rzadkie kiedyś, a częste dzisiaj, czym jest sztuka: "Więcej treści, a mniej sztuki"

Wydaje mi się, że to pierwsze zdanie, wprowadzające nas w obszar choroby, wyjaśnia pierwszą linijkę cytatu: "Kobiety też ludzie. / Tak, miłość jest jak zaraźliwa".

"Romeo i Julia":

"Kochałem dotąd? Nie, serce się myli

Miłość poznało dopiero w tej chwili.

O, słodycz bolesna,

szczęście zbyt późne, niedola zbyt wczesna".

"Cóż jest świat wobec słodyczy kochania?", człowiek odpowiedziałby cos więcej.

Scharakteryzowanie tego czym był rycerski honor:

"Prawdzie wielkim to nie wojować

O byle głupstwo bez większej przyczyny,

Lecz wielkomyślnie o źdźbło nawet walczyć,

Gdy honor każe".

Cytaty do wypracowania o miłości "Milczenie jest najdoskonalszym heroizmem radości. / Mów cicho jeśli mówisz o miłości", "Rozum z miłością rzadko chodzą w parze".

Cytaty do wypracowania nie o miłości: "Wolałbym raczej jego zwłoki rzucić psom. / Śmieszni są ci śmiertelnicy. / Słowu nie ufam".

Szekspir jak wiemy zerwał z zasadą decorum "Jeśli mu jeszcze raz przerwiesz, przysięgam na tę pięść, że obluzuję ci parę zębów".