Ogólna reguła: 

 • Rzeczwoniki zakończone na -o są rodzaju męskiego.
 • Rzeczowniki zakończone na -a są rodzaju żeńskiego.

el niño- la niña, el gato- la gata

Wyjątki: la mano, la radi la moto, la foto, el día, el mapa.

Rodzaju męskiego są:

 1. Rzeczowniki oznaczające osoby lub zwierzęta płci męskiej.el hombre, el padre, el toro...
 2. Nazwy geograficzne (rzeki, morza, góry i oceany). el Nilo, el Mediterráneo...
 3. Nazwy dni tygodna, miesiące, lata. el lunes, el martes...
 4. Liczebniki.el uno, el dos, el tres...
 5. Nazwy kolorów. el blanco, el rojo, el verde...
 6. Rzeczowniki zakończone na -or. el ordenadorel color, el amor...Wyjątek: la flor
 7. Rzeczowniki zakończone na -aje. el viaje, el garaje...
 8. Rzeczowniki zakończone na -ema. el tema, el problema... Wyjątek: la crema

Rodzaju żeńskiego są:

 1. Rzeczowniki oznaczające osoby lub zwierzęta płci żeńskiej. la mujer, la madre, la vaca...
 2. Litery alfabetu. la a, la be, la ce...
 3. Rzeczowniki zakończone na -ción, -sión lub -zón. la información, la televisión, la razón... Wyjątek: el corazón i el buzón
 4. Rzeczowniki zakończone na -dad lub -tad. la ciudad, la amistad...
 5. Rzeczowniki zakończone na -tud, -umbre i -ez. la juventud, la costumbre, la vejz...

Rodzaju męskiego i żeńskiego są:

 1. Rzeczowniki oznaczające osoby lub zwierzęta, które tworzą rodzaj żeński poprzez zmianę końcówki -o na -a. abogado- abogada
 2. Rzeczowniki kończące się spółgłoską, które tworzą rodzaj żeński poprez dodanie -a. el señor- la señorael león- la leona
 3. Rzeczowniki zakończone na -ista lub -ante są rodzaju męskieo lub żeńskiego, w zależności od płci opisywanej osoby: el periodista- la periodista el estudiante- la estudiante