Ukazana na obrazie sytuacja ma miejsce w szkolnej sali.