Wydaje mi się, że malarka namalowała lekcję plastyki. Na biurkach leżą kartki i pędzelki, stoją pojemniczki z różnokolorowymi farbkami. Uczniowie chodzą po klasie i przyglądają się, co jest na kartkach ich kolegów. Panuje swobodna atmosfera.