Słodki – mający smak taki jak cukier; mający łagodny charakter

Zielony – mający barwę świeżej trawy; o owocach: niedojrzały

Kąt – potocznie: czyjeś mieszkanie; przestrzeń między dwiema stykającymi się powierzchniami