1. Słowniki umożliwiają poprawne pisanie.
  2. W słowniku można sprawdzić znaczenie słowa.
  3. Słowniki pomagają w nauce języka obcego.
  4. Słowniki wzbogacają słownictwo.
  5. Słowniki przydają się przy pisaniu wypracowań.