Uważam, że podmiot liryczny wiersza to osoba postronna, która opisuje widziane przez siebie zdarzenie. Uważam, że tak jest, ponieważ ta osoba obserwuje wszystkich naraz i pisze o zachowaniu wszystkich biorących udział w wydarzeniu: chłopca, kolegów, mamy chłopca. Próbuje też oceniać zachowanie tych osób: koledzy chłopca biegną, „nie zważając na nic”, a chłopiec wyciąga do nich ręce, jakby „chciał zatrzymać przyszłość”. Nie ma jednak nic, co pozwala sądzić, że podmiot liryczny też bierze w tej sytuacji udział.