Jan Kochanowski był wszechstronnie wykształconym humanistą, człowiekiem renesansu. Swoją ogromną wiedzę zdobywał studiując w Krakowie , Królewcu, Padwie.     Po powrocie do kraju kilkanaście lat spędził na dworze królewskim. Swoimi utworami rozsławił rodzinny Czarnolas - gdzie zamieszkał, ożenił się i prowadził życie ziemianina.

   Jan Kochanowski jako wspaniały przedstawiciel epoki renesansu w swojej twórczości poszukiwał sposobów na spełnione i doskonałe życie .              W epoce ,w której tworzył szczęście człowieka było sprawą najważniejszą.   Poeta jako pierwszy zaczął pisać swoje dzieła w języku narodowym, czym przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.    Do najważniejszych utworów tego wspaniałego poety należą liczne fraszki ,pieśni, poematy, treny, dramat "Odprawa posłów greckich".To Jan Kochanowski stworzył polską nazwę fraszka - od włoskiego słowa frasca, które dosłownie oznacza gałązka , a w przenośni - żarcik.    Fraszki - podobnie jak wszystkie utwory Jana Kochanowskiego mają zróżnicowany charakter . W utworach pt. "Na lipę ", "Na zdrowie", " Na dom w Czarnolesie" - autor przekazuje nam refleksję o tym, co w życiu najważniejsze. Pokazuje uroki życia zgodnego z naturą, dającego poczucie bezpieczeństwa, przedstawia zdrowie jako wielką wartość, o której często zapominamy , docenia i dziękuję za łaski otrzymane od Boga. Fraszki pt. "O żywocie ludzkim", " Na zachowanie" mają nam uświadomić wartości, którymi powinniśmy się kierować . W tych dwóch utworach autor przekazuje nam jak ulotne są rzeczy na których się w życiu najbardziej skupiamy : uroda , pieniądze, sława oraz próbuje nas przekonać, że miłość, przyjaźń dają dużo więcej szczęścia niż dobra materialne . Z kolei fraszki pt. "Na młodość", "Na nabożną", "Do Hanny" to utwory dowcipne przedstawiające w żartobliwy sposób uroki młodości, ludzkie słabości i wady.

   W pieśniach Jan Kochanowski zachwyca się pięknem otaczającego go świata, opisuje swoje przemyślenia. Poeta pokazuje w nich to , że człowiek powinien korzystać z uroków życia towarzyskiego ale jednocześnie dbać o swój rozwój intelektualny i duchowy, przekonując w ten sposób do zachowania umiaru w życiu. W "Pieśni II z Ksiąg pierwszych" poeta stara się zachęcić czytelnika do pielęgnowania w sobie takich cech jak uczciwość i troska o innych ludzi.W " Pieśni świętojańskiej o sobótce" - możemy poznać obrzędy Sobótki - ludowego święta. Utwór ten jest pochwałą życia na wsi. Kochanowski pokazuje wieś jako krainę szczęścia, dostatku, spokojnego życia w zgodzie z naturą.

   "Treny " - przedstawiają rozpacz poety po stracie córeczki . Są przepełnione żalem spowodowanym śmiercią dziecka. To utwory pełne wspomnień. Opisują zalety zmarłej dziewczynki, a przede wszystkim ukazują pustkę jaka zapanowała po jej śmierci. Tu poeta opisuje swój smutek- ojca, który mimo tak wielkiej straty musi żyć dalej i próbować pogodzić się z pustką jaka została w jego sercu.

    Jan Kochanowski to wspaniały polski poeta.       W swoich utworach - jako człowiek renesansu wyrażał świat poprzez różne emocje : radość z otaczającego piękna, szczęście, ale też cierpienie i smutek.    Świat w utworach poety pokazuje obrazy , które mogą pasować do życia każdego człowieka. Skłania do refleksji nad tym jak kruche jest życie, jak mało piękna w nim dostrzegamy, mimo, że otacza nas tak wiele uroków świata.     Człowiek według Kochanowskiego powinien być szczęśliwy, umieć cieszyć się z najmniejszych rzeczy, ale też żyć godnie, być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka oraz żyć w harmonii z naturą.