Sentymentalizm był kierunkiem w literaturze, który rozpoczął się w latach 60-tych XVIII wieku. Twórcami byli Jan  Jakub Jakub D. Defoe Przypadki Robinsona Kruzoe, bohater epizodyczny; kolega Robinsona, marynarz. Namawia Robinsona, by uciekł z domu i pożeglował z nim na statku jego ojca. Lekkomyślny, nieprzewidujący. To ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Rousseau i Wolfgang Goethe. Propagatorów sentymentalizmu interesowała najbardziej emocjonalna strona natury człowieka, jego uczucia. Przeciwstawiali naturę cywilizacji, zaś rozum sercu, a natchnienia w tworzeniu artystycznym szukali w tradycji, zazwyczaj w kulturze ludowej. Utwór sentymentalny, był zazwyczaj bardzo uczuciowy i nacechowany czułością. cenionym przez sentymentalistów gatunkiem były : powieść sentymentalna, sielanka, pieśń oraz elegia. Podmiot literacki w dziełach klasycznych był bezosobowy, niczym bystry Bystry A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; zbój, rzezimieszek. W karczmie na drodze do Wilna wraz z Kudrasiem planował obrabowanie kupców ormiańskich. Wawrzek podsłuchał ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum obserwator. Natomiast w utworach sentymentalnych kojarzy i utożsamia się z doznaniami prywatnymi, osobistymi i intymnymi. Głównym centrum rozwoju kultury sentymentalnej w Polsce były Puławy wraz z Izabelą Czartoryską. Przedstawicielem prądu w literaturze polskiej był  Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Karpiński (1741 - 1828), który był pierwszym narodowym intelektualistą. Był autorem licznych utworów - "Zabawki wierszem i przykłady obyczajne", pamiętniki, pt.: "Historia mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem".

"Do Justyny tęskność na wiosnę"

Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum tęsknił wiosną za ukochaną Justyną; utwór to sielanka sentymentalna, podmiot liryczny można utożsamiać z samym Karpińskim, bo wyraża jego uczucia. Mamy tu niesamowite połączenie przyrody z uczuciami. Wiosną tęskni się bardziej, bo przecież ta pora roku to  czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zakochanych.

" Laura Laura F. Karpiński Laura i Filon, bohaterka główna i tytułowa; ukochana Filona.
Wygląd: Jest wystrojona, bo idzie na spotkanie z ukochanym, na głowie ma wianek, w ręku trzyma koszyk z ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i Filon"

Utwór jest również konwencjonalną sielanką. Opowiada o historię miłosną Filona i Laury. Akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania ... Czytaj dalej Słownik geograficzny rozgrywa się w scenerii przyrody, a świadkiem głównym zdarzeń jest jawor. Poeta chce przedstawić piękno ludzkich uczuć i miłości. Opisuje inne uczucia, które towarzyszą miłości, takie jak tęsknota, niepokój, zazdrość. W końcu kochankowie godzą się ze sobą.

"Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim"

Bohaterem jest wędrowny dziad, który opowiada o nieszczęściach, jakich doznał w czasie zaboru austriackiego. Uważa, ze upadek Polski jest wynikiem chaosu, który w niej zapanował. Ojczyznę pokazuje jako kraj piękny i wolny, czego mu właśnie brak w Cesarstwie Austriackim. Wniosek: bieda w Rzeczpospolitej była sto razy lepsza niż ta w państwie austriackim.