Satyra, pt.: " Pijaństwo " krytykuje zgubny nałóg, jakim jest alkoholizm, w który popadają często ludzie i tracą swoją godność . autor wyśmiewa słabą wole ludzką, bezsilność, bezradność. Tworzy także zabawny portret psychologiczny i nie tylko, człowieka w tanie upojenia alkoholowego. Poszukuje on ciągle sytuacji do wypicia, każda okazja jest dobra. Utwór ma cel dydaktyczny, ponieważ nakazuje rozsądne myślenie, pochwala wstrzemięźliwość i ćwiczenie silnej woli. Krytykuje wszystkie przywary społeczne, które szkodzą krajowi i narodowi. "Pijaństwo" jest utworem humorystycznym, ale pokazującym bolesna prawdę o człowieku, który nie potrafi nad sobą zapanować i zachować silnej woli, nie umie zapanować nad swoimi zachciankami.

Ignacy Krasicki zawiera tu także swoje przemyślenia na temat natury ludzkiej, jak człowiek łatwo popada w nałóg, ulega złu i jak ciężko mu się przeciwstawić.

Poeta chce wyleczyć ludzi z pijaństwa, pragnie zmienić zachowanie i moralność szlachty sarmackiej. W satyrze autor zastosował trzy formy: dialog, rozmowę i przemówienie, co różnicuje styl utworu. Są tu liczne środki artystyczne, proste zdania, pytania retoryczne, wykrzyknienia i równoważniki zdań. Krasicki wplata w treść mowę niezależną, a przeszłość przedstawia w czasie teraźniejszym, dla lepszej wiarygodności. Wypowiedzi biesiadników są barwne i żywe dzięki dosadnemu słownictwu i humorystycznemu zabarwieniu. Rozmówca gospodarza biesiady używa zdań złożonych i tonu pouczającego, a jego wypowiedzi są ogólnikowe. Przerzutnie zmienna intonacja zapewniają żywość i dynamizm w utworze .