Impresjonizm to kierunek w sztuce (głównie malarstwie i rzeźbie), którego początek ustalono na lata 60 XIX wieku, a koniec wyznaczał początek XX wieku. Impresjonizm zapoczątkowano we Francji.

Początkowo termin "impresjonizm" miał znaczenie negatywne i obraźliwe - pierwszy raz użyto go na określenie wystawy obrazów uważanych za zbyt szkicowe i niedopracowane. Autorzy tych prac byli niechętni tradycyjnemu pojmowaniu sztuki, którą popierał oficjalny Salon. Style nowatorskich malarzy nie były jednolite, lecz łączyło ich to, że przedstawiali codzienne życie i często tworzyli w plenerze.

Początek stosowania technik impresjonistycznych przez malarzy miał miejsce w czasach, gdy tylko poparcie oficjalnego Salonu i sukces na corocznej wystawie świadczył o karierze artystycznej. Tymczasem Salon propagował i nagradzał tylko idealnie wykończone obrazy o tematyce historycznej, religijnej i mitologicznej. Wyjątki od tej reguły się zdarzały, ale techniki stosowane przez impresjonistów, ich fascynacja codziennością i subiektywnym widokiem żyjącego Paryża stawiały nowoczesnych malarzy na przegranej pozycji. Jedynym rozwiązaniem mógł być bunt - w 1874 roku niektórzy członkowie Salon zbojkotowali go i zorganizowali niezależną wystawę - pierwszą wystawę impresjonistów. Adepci nowatorskich technik dali się poznać jeszcze jako studenci pracowni Paryża.

Najważniejszą cechą impresjonizmu było obserwowanie zmieniających się wraz z porą dnia barw. Obrazy impresjonistyczne były jasne i pełne światła, które było niezwykle ważne. Większa ilość światła miała wpływ na zastosowane barwy - wtedy przeważała żółćczerwień, natomiast przy słabszym oświetleniu dominował błękit, który z powodzeniem zastępował ciemne barwy i czerń.

Impresjonizm dał początek sztuce nowoczesnej. Dlaczego właśnie ten kierunek? Co sprawiało, że impresjonizm był tak wyjątkowy?

Od zawsze zadaniem sztuki było przekazywanie jakiś celów. Jej powstanie zawsze wiązało się z jakimś powodem powstania, dzieła miały przekazywać przesłanie. Ale impresjonizm zmienił cel tworzenia sztuki. Malarze impresjoniści nie tworzyli po to, aby przedstawiać historyczne wydarzenia. Na ich obrazach był przyroda, rośliny i zwierzęta, ale tak naprawdę celem było uchwycenie subiektywnych odczuć, których doznawali obserwując naturę.

Najsłynniejszym obrazem uznawanym za pierwsze dzieło impresjonistyczne jest "Impresja - wschód słońca'" Claude Moneta. Można powiedzieć, że to on rozpoczął sztukę impresjonizmu. Obraz przedstawia wschód słońca i świat budzący się do życia. Istotną rolę odgrywają tu barwy oraz uchwycenie blasku wschodzącego słońca. Treść obrazu nie jest istotna, liczy się uchwycenie przeżycia doznawanego pod wpływem obserwacji.

Impresjonizm stał się przepustką dla nowych technik i możliwości malarskich. Kiedyś niedoceniany i krytykowany za brak stylu kierunek stał się szybko niezwykle popularny. Zrewolucjonizował następujące po nim malarstwo nowoczesne, ponieważ niemal wszystkie późniejsze kierunki artystyczne wzorowały się właśnie na impresjonizmie.