Temat: Śmierć jako motyw literacki i innych dziedzin sztuki. Ukaż sposób jej przedstawienia, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

BIBLIOGRAFIA

I.Literatura podmiotu:

 Dzieła literackie:

1. T. Borowski, Proszę państwa do gazu, U nas, w Auschwitzu… [W:] tegoż, Wybór opowiadań, Warszawa 2002

2. J. Kochanowski, Tren I, Tren X, Tren XIX  [W:] tegoż, Fraszki, Pieśni, Treny, Warszawa

2005

3. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią [W:] K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, I klasa liceum i technikum, cz. I, Warszawa 2002, s. 144-148

Dzieła malarskie:

1. J. Matejko, Kochanowski nad zwłokami Urszulki [W:] J. Wrotkowski, Dzieła, style, epoki,  t. I, Pelplin 2008, s. 374

 2. B. Notke, Taniec śmierci [W:] K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś

  I klasa liceum i technikum, cz. I, Warszawa 2002, s. 144

Dzieła filmowe:

  1. A. Wajda, Katyń [film], Warszawa 2007

II.Literatura przedmiotu

1. A. Skoczek, Poezja świecka [W:] Średniowiecze, t. I, Warszawa 2001, s. 389-398

2. A. Skoczek, Treny [W:] Renesans, t. II, Warszawa 2001, s.301- 305

3. D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004, hasło: śmierć

4. T. Drewnowski, Posłowie [W:] T. Borowski, Wspomnienia, wiersze opowiadania,

Warszawa 1974

IV. Materiały pomocnicze:

  1. Prezentacja multimedialna