Pan Tadeusz - właściwie Tadeusz Soplica. Syn Jacka Soplicy i bratanek Sędziego. Po ucieczce ojca, zostaje oddany na wychowanie do stryja. W Momocie rozpoczęcia akcji utworu, właśnie wraca z nauk w Wilnie. Jest więc wykształcony, ale jeszcze bardzo młody i niedoświadczony. Łatwo daje się omamić Telimenie. Z domu rodzinnego wyniósł odwagę i miłość do ojczyzny. Nie boi się walczyć o odzyskanie niepodległości. Ma dobre serce, szczerze kocha Zosię.

Ksiądz Robak - Jacek Soplica, ojciec Tadeusza. Musi się ukrywać ponieważ jako młody człowiek niechcący zabił sąsiada Stolnika Horeszkę. Wielu ludzi uważa jednak, że zrobił to celowo, ponieważ odmówiono mu ręki córki Stolnika - Ewy. Ucieka z kraju i przez wiele lat walczy u boku Napoleona. Wstępuje do zakonu Benedyktynów i pod przybranym imieniem wraca w rodzinne strony. Jako ksiądz Robak przygotowuje powstanie na Litwie. Ginie w walce z Moskalami. Dopiero na łożu śmierci wyjawia swoja prawdziwą tożsamość i prosi Gerwazego o przebaczenie mu win młodości.

Sędzia - brat Jacka Soplicy i opiekun Tadeusza. Prawdziwy patriota, marzy o wolnej ojczyźnie. Rzetelnie wypełnia powierzone mu obowiązki. Dba o Tadeusza, którego kocha jak syna i wzorowo prowadzi gospodarstwo. Dba o kulturę i zachowanie staropolskich tradycji.

Zosia - córka Ewy Horeszko. Po śmierci rodziców oddana na wychowanie Telimenie. Jest młodziutką, ale bardzo rezolutną i grzeczną panienką. Słucha rad swojej opiekunki, ale ma też własne zdanie. Również kocha ojczyznę, co podkreśla strojem, jaki zakłada na własne zaręczyny z Tadeuszem.

Telimena - opiekunka Zosi, jej daleka krewna. Jest już niemłodą, ale nadal bardzo piękną kobietą. Nie wyszła jeszcze za mąż i chce to szybko zmienić. Rozkochuje w sobie Hrabiego i początkowo Tadeusza. Nie ceni tradycji tak jak reszta domowników. Łatwo poddaje się chwilowej modzie, uwielbia zagraniczne podróże. Jej ukochanym miastem jest Petersburg.

Hrabia - krewny Horeszków. Przybywa do Soplicowa, aby zakończyć trwający od lat spór o zamek. Również zwolennik nowej mody i kosmopolita. Jednakże, gdy zachodzi taka potrzeba, staje w obronie ojczyzny.

Wojski - długoletni przyjaciel domu Sopliców. Prawdziwy patriota i zwolennik zachowania dawnych tradycji.

Podkomorzy - przyjaciel Sędziego. Wyjątkowo zacny i mądry człowiek. Budzi szacunek w całej okolicy. Jest znany z umiłowania porządku, dbałości o dobre maniery i hołdowania staropolskiej tradycji.

Rejent - dobry znajomy Sędziego, jego częsty gość. Miłośnik psów i dumny właściciel charta o imieniu Kłusy. W końcowych księgach epopei, zdobywa przychylność pięknej Telimeny.

Asesor - podobnie jak Rejent, znajomy i częsty gość Sędziego Soplicy. Właściciel charta Sokoła, rywala Kłusego. Rejent i Asesor prowadza nieustanny spór o to, czyj pies jest lepszym myśliwym.

Gerwazy - stary klucznik zamku Horeszków. Szczerze kochał swoich państwa i nie może pogodzić się z ich śmiercią. O wszystkie tragedie obwinia ród Sopliców i pragnie dla nich srogiej kary. Łatwo namawia Hrabiego na walkę o prawa do zamku i pomaga mu zorganizować zajazd na ich dwór. Jednak, w obliczu walki o niepodległość ojczyzny, zmienia swoje postępowanie. Przebacza umierającemu Jackowi Soplicy jego błędy i informuje go o rozgrzeszeniu, które przed śmiercią dał mu Stolnik.

Protazy - wierny, stary sługa sędziego. Początkowo zaciekły wróg Gerwazego, po pojednaniu rodzin, prawdziwy przyjaciel klucznika.

Maciej Dobrzyński - Przedstawiciel szlachty zaściankowej. Mądry i roztropny gospodarz. Rozumie, że siła Polski tkwi w jedności narodu, dlatego też nie chce brać udziału w rebelii przeciwko Soplicom.

Jankiel - stary Żyd. Właściciel karczmy. Również wielki patriota, marzy o wolnej ojczyźnie. Jego wielki talent, to umiejętność pięknej gry na cymbałach. Na prośbę Zosi, wygrywa na tym instrumencie melodie Hymnu Narodowego.

Stolnik - postać jedynie wspominana. Szlachetny mąż i obrońca ojczyzny. Wielki zwolennik postanowień Konstytucji 3 maja. Przypadkowo zginął z ręki Jacka Soplicy.