Dzieło Goethego to powieść epistolarna, czyli pisana w formie listów. To gatunek, w którym narracja przyporządkowana jest bohaterom. Relacje o świecie przedstawionym prowadzi postać lub większa ilość osób, wymieniając korespondencję.

Pisarz nawiązał więc w swoim dziele do popularnych wówczas konwencji powieści w listach, dodał też fragment pamiętnika bohatera, a siebie samego przedstawił jako wydawcę tych tekstów. Dzięki takiemu zabiegowi prezentowana historia stała się bardziej autentyczna, łatwiej też było twórcy oddać psychikę bohatera - list i pamiętnik to subiektywna wizja świata postaci.

W powieści Goethego Werter pisze listy do przyjaciela, Wilhelma. Wśród nich pojawiają się trzy - adresowane do Lotty i jeden - do Alberta.

Wszystkie te listy są dokładnie datowane, dzięki czemu bieg wydarzeń jest uporządkowany. Bohater bada w nich swoją psychikę, analizuje uczucia, pisze o najintymniejszych sekretach. 

Korespondencja ta staje się szczegółową analizą motywów postępowania Wertera. Uzupełniona jest w obszerne fragmenty "Pieśni Osjana" oraz tytuły dzieł, nazwiska autorów i elementy z treści lektur. Bohater wypowiada się z ekspresją, kocha, cierpi, raduje się, płacze. Posługuje się też patetycznymi okrzykami, epitetami o charakterze wartościującym, porównaniami, pytaniami retorycznymi, wykrzyknieniami.

W "Cierpieniach młodego Wertera" pojawia się synkretyzm gatunkowy - elementy epickie, fragmenty liryczne i dialogi.

Głównym przykładem powieści epistolarnej, obok dzieła Goethego, jest utwór Jeana Jacquesa Rousseau "Julia, czyli Nowa Heloiza" z 1758 roku. Wcześniej powstały mniej znane dzieła w tym gatunku autorstwa Samuela Richardsona: "Pamela" (1742 rok) i "Klarysa" (1748 rok). 

Znane są też listy polskich poetów emigracyjnych, choćby Zygmunta Krasińskiego czy Juliusza Słowackiego. Gatunek ów podejmowano także później, ale nie odniósł już tak dużego sukcesu.