1. Szczęśliwe życie plemienia Czarnych Wężów w Chiavattcie.
 2. Walki Indian z kolonistami niemieckimi w obronie terytorium.
 3. Napad kolonistów na uśpioną Chiavatte i wymordowanie Indian.
 4. Spalenie osady Czarnych Wężów.
 5. Założenie Antylopy na gruzach Chiavatty.
 6. Przybywanie nowych osadników z Berlina, Grenlandii i Harmonii.
 7. Znalezienie złóż rtęci sześć lat po założeniu miasta.
 8. Odnalezienie syna wodza przy umierającym Indianinie.
 9. Przygarnięcie sieroty przez grupę cyrkową.
 10. Powieszenie ostatnich dziewiętnastu wojowników Czarnych Wężów na placu miejskim w siódmym roku istnienia Antylopy.
 11. Wyszkolenie młodego sachema na akrobatę.
 12. Eksploatacja złóż rtęci, czerpanie zysków z handlu pomarańczami, jęczmieniem i winem.
 13. Doprowadzenie do Antylopy kolei żelaznej.
 14. Założenie szkół, wyższej uczelni, wybudowanie zakładu filantropijnego.
 15. Przyjazd do Antylopy grupy cyrkowej.
 16. Występ ostatniego z Czarnych Wężów, sachema Czerwonego Sępa, w Antylopie.