Imiesłowy Przymiotnikowe1. Są formami czasownikówNp. Biegające od biegać2. Odpowiadają na pytania przymiotników Jaki? Jaka? Jakie?Np. (jaka?) myśląca3. Mają charakterystyczne końcówki:- Czynne - ący, ąca, ące.- Bierne - ty, ta, te, ny, na, ne, ony, ono, one.Imiesłowy Przysłówkowe1. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki:- Współczesny - ąć.- Uprzedni - łszy, wszy2. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy- Oglądał - Oglądawszy- Zjadł - zjadłszySAMOGŁOSKA - WszySPÓŁGŁOSKA - Łszy3. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny- Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.ZmywającCzynności trwają jednocześnie, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy współczesny.- Kiedy zjadłem obiad, pozmywałem naczynia.Pierwsza czynność musiała się zakończyć, by rozpocząć drugą, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy uprzedni.