(1769 - 1821)

Napoleon Napoleon G. Orwell Folwark zwierzęcy; bohater główny
W znaczeniu dosłownym: Jest młodym knurem rasy Berkshire, obdarzonym talentem przywódczym. Z powodu swojego dzikiego wyglądu wzbudzał respekt. ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Bonaparte urodził się w 1769 r. w Ajaccio w korsykańskiej rodzinie szlacheckiej.

Zdobył wojskowe wykształcenie, od 1785 roku został porucznikiem artylerii. Początkowo był zwolennikiem walki o niepodległość Korsyki przeciwko Francuzom. Jednak później wstąpił w szeregi armii francuskiej. To rewolucja francuska wpłynęła na jego losy. Wojna, toczona na wielu frontach, wymagała licznej kadry oficerskiej, jednocześnie rewolucja doprowadziła do emigracji wielu wojskowych o arystokratycznym pochodzeniu. W 1793 r. młody Napoleon przeprowadził manewry, które zmusiły armię angielską do opuszczenia portu w Tulonie. Ta  akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania ... Czytaj dalej Słownik geograficzny przyniosła mu awans na generała brygady. Miał 24 lata, jednak duże zapotrzebowanie na oficerów w armii francuskiej powodowało szybkie przyznawanie awansów. Jako zwolennik Robespierre`a był po jego upadku na krótko uwięziony i wykreślony z listy oficerów. Odzyskał swoją pozycję w armii w 1795 r., gdy w Paryżu wybuchło powstanie rojalistyczne. Napoleon rozgromił zwolenników króla, którzy zagrażali rządowi republikańskiemu, to zwycięstwo przyniosło mu stopień generała i zapewniło naczelne dowództwo nad armią włoską, walczącą w Austrii.

Pierwsza kampania włoska (1796-1797)

Pierwsza kampania włoska stanowiła pasmo zwycięstw młodego generała. Armia rewolucyjna, którą dowodził, cechowała się dużą mobilnością, łatwo się przemieszczała i sama dbała o swoje utrzymanie. Napoleon świetnie znał jej silne strony i umiejętnie je wykorzystywał. Podbił Austriaków pod Lodi i zdobył Mantuę, zmuszając ich do podpisania korzystnego dla Francji traktatu.

Do kraju wrócił otoczony legendą bohatera. Silny młody dowódca, stanowił potencjalne zagrożenie dla rządów Dyrektoriatu. Chętnie więc udzielono muz zgody na ekspedycję do Egiptu.

Wyprawa do Egiptu (1798)

Imperium brytyjskie było największym wrogiem Francji, wypraw do Egiptu miała odciąć Anglikom dostęp do Kolonii indyjskiej. Pierwszy cios spadł na niego w Zatoce Abukirskiej , gdzie Brytyjczycy pod dowództwem Horatio Nelsona zniszczyli jego flotę. Mimo to armia francuska pokonała Mameluków pod piramidami i wkroczyła do Syrii, następnie stoczył zwycięskie bitwy z Egipcjanami i Turkami. Dalsze podboje uniemożliwił wybuch epidemii, który dziesiątkował armię.

W tym czasie we Francji powstała druga koalicja, doszło do zamachu stanu i obalenia rządów dyrektoriatu.

Napoleon opuścił szybko armię, przedostał się przez Morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Śródziemne do kraju, tu wykorzystując obalenie dawnego rządu przejął stery władzy. Ekspedycja Do Egiptu nie przyniosła zamierzonego celu, przyniosła znaczne straty, a jednak była uznawana za barwny epizod kariery Napoleona i przydawała blasku jego legendzie.

Pierwszy konsul

W 1799 r. dziewiątego listopada Napoleon przyjął tytuł pierwszego konsula, który dawał mu najwyższa władzę w państwie. Tu rozpoczyna się dzieło przebudowy starego porządku. Pod rządami Napoleona: wprowadzono nową konstytucję, pozwolono powrócić emigrantom politycznym, podpisano konkordat, zawarto honorowy pokój z Anglią.

Cesarz (1804)

W 1804senat obrał Napoleona cesarzem Francuzów, co zatwierdziło społeczeństwo 3,5 milionami głosów.

Wygnanie

Po kolejnych starciach z armią angielską i konfliktach z republikańskimi dążeniami, po ostatecznej klęsce pod Waterloo, został uwięziony i umieszczony na wyspie św. Heleny. Tam zmarł na raka żołądka w 1821 r.