Ignacy Krasicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury polskiej czasów stanisławowskich. Jako przyjaciel i podopieczny króla, był częstym uczestnikiem ,,Obiadów czwartkowych". Obdarzony wyjątkowym talentem literackim, na stałe zapisał się w dziejach literatury polskiej. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest rozpiętość gatunkowa. Krasicki tworzy liryki (najbardziej rozpowszechnionym utworem lirycznym poety pozostaje ,,Hymn do miłości ojczyzn"), pisze również bajki, satyry, poematy heroikomiczne, pierwszą nowoczesną powieści polską: ,,Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", a także listy poetyckie, komedie "Krosienko", epos historyczny ,,Wojna chocimska", dialog ,,Rozmowy zmarłych", encyklopedię ,,Zbiór potrzebnych mądrości", i wreszcie dzieło krytyczno-literackie ,,O rymotwórstwie i rymotwórcach". Krasicki jest również wziętym publicystą. Swoje teksty drukuje na łamach ,,Monitora" oraz ,,Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych".

Swoje pióro wykorzystuje Krasicki w celach społecznej edukacji. Jego bajki, satyry i poematy heroikomiczne stają się narzędziami w walce z zacofaniem, głupotą, pijaństwem, bezmyślnością i wieloma innymi wadami polskiego społeczeństwa. Natomiast ,,Hymn do miłości ojczyzny" precyzyjnie określa obowiązki każdego obywatela wobec ojczyzny. Mówi o konieczności walki i bezgranicznego poświęcenia w jej obranie.