Joseph Conrad opuścił Polskę raz na zawsze jako siedemnastolatek, stąd określanie go jako angielskiego pisarza polskiego pochodzenia, do czego się chyba odnosiłby przyjaźnie - choćby z racji na przybrany pseudonim, tak odległy od rodowego Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. Twórca ten wybrał jednoznacznie: chciał być Europejczykiem.

Joseph Conrad - biografia

Urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie, dziś przynależącym do Ukrainy. Ojciec przyszłego pisarza, Apollon Korzeniowski, był poetą, tłumaczem i wybitnym działaczem ruchu niepodległościowego. To m.in. z jego inicjatywy narodził się Rząd Narodowy, kierujący później Powstaniem Styczniowym 1863 roku. Aresztowanego w 1861 Apollona zesłano wraz z żoną do Wołogdy, w północnej Rosji. 

Szybko osierocony przez rodziców Józef był wychowywany później przez wuja i zamieszkiwał czas jakiś Lwów, a następnie Kraków. Ponieważ chorował, jako siedemnastolatka właśnie wysłano go do Francji. Już nigdy miał do Polski nie wrócić. Nie był to do końca wybór przyszłego pisarza - jako synowi zesłańców groziła mu długoletnia służba w wojskowej w armii carskiej. Zamiast tego przyszły Joseph Conrad zaciągnął się do marynarki francuskiej, a następnie do brytyjskiej. 

Jako dwudziestolatek zaczął przyswajać język, który miał potem stać się językiem jego twórczości. Na morzach i oceanach całego globu spędził jako marynarz brytyjski kilkanaście lat. Zwiedził w ten sposób Australię, Oceanię, Amerykę Środkową oraz Afrykę. W 1894 roku osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii i poświęcił się w pełni pracy pisarskiej, tworząc pod znanym w całym świecie pseudonimem Joseph Conrad. Dwa lata po ukończeniu kariery marynarza poślubił Jessie George, z którą miał dwóch synów. 

Wybór miejsca zamieszkania i życia nie oznaczał jego radykalnego odcięcia się od kraju. Pisarz nie odrodził się od swych rodziców, zatem bolał nad faktem braku niepodległości swojej ojczyzny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości napisał cykl szkiców dotyczących "zbrodni rozbiorów" oraz odbudowy państwa polskiego. Wielkie przejęcie wzbudził w nim również wybuch wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Przede wszystkim jednak Joseph Conrad dał się zapamiętać jako zwolennik "Europy bez granic", opartej na wspólnych instytucjach oraz ideałach, które miały zagwarantować pokój i bezpieczeństwo dla wszystkich państw.

Joseph Conrad - twórczość - charakterystyka

Joseph Conrad zaczął pisać jako człowiek zupełnie już dojrzały. Pierwszą powieścią było Szaleństwo Almayera, które ukończył mając 38 lat. Książka ta nie przyniosła mu wielkiej sławy, ta przyszła dopiero wraz... z dwunastą książką. Wydane w międzyczasie utwory, pośród których był m.in. słynny Lord Jimutrwaliły wizerunek Conrada jako twórcy literatury marynistycznej, choć tak naprawdę akcja większość jego utworów wcale nie toczy się na wodzie. 

Bohaterami książek Conrada są Anglicy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy, Norwegowie, Hiszpanie, Holendrzy, a ich losy śledzić można na tle krajów Dalekiego Wschodu, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Najczęściej jednak akcja rozgrywa się we Francji, Anglii i w różnych krajach Europy. Bohaterów Conrada poznajemy najczęściej w chwili zmagania się z problemami psychologiczno-moralnymi, rozważanymi przez autora w kontekście obowiązku, honoru oraz powinności. 

Bohaterowie zmagają się z wiernością swym zasadom, twardymi rygorami moralnymi (np. etyce zawodowej, lojalności międzyludzkiej, honorowi). Conrad ukazuje w swej twórczości specyficzny typ bohatera: bezkompromisowego, stawiającego sobie wielkie wyzwania, który musi wybrać między życiem a ideą, oddaniem jakiejś sprawie. 

Kilka spośród utworów łączy osoba narratora: jest to Marlow, doświadczony człowiek morza, raczej obiektywny narrator, unikający oceny postępowania bohaterów. Ta ostatnia u Conrada należy zawsze do czytelnika.

Joseph Conrad - twórczość - konkretne utwory

Utwory Josepha Conrada w kolejności chronologicznej to:

- 1895 - Szaleństwo Almayera

- 1896 - Wyrzutek

- 1897 - Murzyn z załogi Narcyza

- 1898 - Opowieści niepokojące

- 1900 - Lord Jim

- 1903 - Tajfun i inne opowiadania

- 1904 - Nostromo

- 1906 - Zwierciadło morza

- 1907 - Tajny agent

- 1908 - Sześć opowieści

- 1912 - Między lądem a morzem

- 1913 - Gra losu

- 1915 - Zwycięstwo

- 1917 - Smuga cienia

- 1923 - Korsarz