Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

 

MYŚL

 

Friedrich Schelling współtworzył tradycję klasycznego idealizmu niemieckiego, czyli filozofii, która przeciwstawiała się materializmowi oraz zakładała, że zachowanie ludzi jest kierowane przez czynnik nadrzędny. Niestety był ignorowany przez swoich współczesnych - dopiero w XX wieku, gdy wywarł szeroki wpływ na filozofię egzystencji, ponownie odkryto jego niezależną wartość i oryginalność. Przez złośliwych był nazywany “Proteuszem” z tego względu, że często zmieniał poglądy filozoficzne, co w późniejszych latach nie pozwoliło mu na założenie własnej szkoły filozoficznej i skazało go na osamotnienie. W tamtych czasach zmiana poglądów była uważana za przejaw oportunizmu, czyli postawy moralnej, która polegała na rezygnacji z ogólnie przyjętych zasad lub sposobu postępowania w celu odniesienia korzyści wynikających z adaptacji do powstałych okoliczności, ale tak naprawdę właśnie ta niesystematyczność, która wynikała z wielu systemów, które nie zostały ukończone wskazuje na to, że Friedrich Schelling był przedstawicielem romantyzmu i idealizmu.Friedrich Schelling miał bardzo osobliwe podejście co do materializmu,uważał że najważniejsza jest wolność ludzka,zastanawiał się jak człowiek mógł poznać absolutną wolność.

 

Źródła:

-https://filozofuj.eu/hanna-urbankowska-o-wolnosci-czlowieka-istocie-absolutu/

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Joseph_von_Schelling

“POCZĄTKIEM I KOŃCEM WSZELKIEJ FILOZOFII JEST WOLNOŚĆ”-Friedrich Schelling

 

Schelling - jak większość filozofów reprezentujących romantyzm (trwający od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku) wykazywał zainteresowanie zagadnieniem wolności, co nie było przypadkowe, bowiem były to czasy przemian politycznych i gospodarczych w Europie, a nastrój rewolucyjny przedostawał się z Francji do Niemiec. Friedrich próbował zająć stanowisko kompromisowe między Kantem (Kant zadawał pytanie: Jak możliwa jest moralna niezależność racjonalnego podmiotu w deterministycznym świecie przyrody),  a Fichtem (który obrał inny punkt widzenia, stwierdził, że wolność podmiotu jest pierwotna, a obiektywna konieczność i skończoność są warunkiem możliwości wolności) przy czym dążył, aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie wolności dla odnowionej w duchu idealizmu myśli filozoficznej. Dlatego też Friedrich przystąpił do rozmyślań nad naturą absolutu, czyli osobowego lub bezosobowego pierwotnego bytu, doskonałego, najwyższego, pełnego, całkowicie niezależnego, nieuwarunkowanego i niczym nieograniczonego - w skrócie można nazwać to wolnością i zastanawiał się: Jak człowiek mógłby poznać absolut - nieskończoną wolność? Twierdził, że możemy pojąć naturę absolutu, gdyż jest to nasza własna natura - “podobne daje się poznać podobnemu”. A żeby zrozumieć istotę wszechświata, musimy przyjrzeć się własnej istocie - w naszej wolności odbija się wolność absolutu stwarzającego świata. W ten sposób Schelling jest twórcą idealizmu romantycznego

Źródła:

-https://filozofuj.eu/hanna-urbankowska-o-wolnosci-czlowieka-istocie-absolutu/

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Joseph_von_Schelling

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

 

SZTUKA

 

Schelling mimo częściowej wiedzy z zagadnień artystycznych (ponieważ był głównie filozofem natury), uzyskał największą sławę właśnie dzięki filozofii sztuki. Friedrich określał sztukę jako najwyższy akt wolności i często też, co nie było analogiczne do romantyzmu wyróżniał wyższość aktu twórczego nad samym dziełem. “Kiedy Ja wytwarza świat przyrody, wytwarza go bez udziału świadomości – kiedy jednak Ja wytwarza świat kultury, wytwarza go właśnie z całą świadomością” - cytat zaczerpnięty z wikipedii, który idealnie oddaje nastawienie i przemyślenia Friedricha Schellinga w stosunku do działalności artystycznej. Jego myśli przejawiały pewne cechy wspólne jak w sztuce konceptualnej.

 

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Joseph_von_Schelling
  • https://filozofuj.eu/hanna-urbankowska-o-wolnosci-czlowieka-istocie-absolutu/
  •  https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

                                      

 

Biografia i Życie Friedricha Schellinga

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling urodził się 27 stycznia 1775 roku,a zmarł 20 sierpnia 1854.Obok Hegla i Fichtego był niemieckim inicjatorem romantyzmu i przedstawicielem idei klasycznego idealizmu.Jego ojciec był pastorem i teologiem protestanckim.Schelling wychowany był w rodzinie o głęboko religijnej atmosferze pietyzmu szwabskiego.Już w wieku 15 lat podjął studia w Tybindze,w wieku 17 lat uzyskał tytuł magistra filozofii,a w wieku 20 lat magistra teologii.Jedną z  ciekawych rzeczy w jego życiu studenckim jest to,że dzielił w tamtym okresie pokój właśnie z Heglem.Dodatkowo podczas studiów zachłysnął się ideami oświecenia i rewolucji francuskiej.Przetłumaczył nawet Marsyliankę.Po studiach uczył domowo w domu barona von Riedesla.Przeniósł się potem do Lipska,gdzie studiował m:in matematykę  czy nauki przyrodnicze co przeniosło się później na jego filozofię przygody.Napisał wtedy dużo książek,ale szczególnie odbiła się ta z 1796 Briefe über Dogmatismus und Kritizismus.W 1798 został nadzwyczajnym profesorem na uniwersytecie w Jenie.W kręgach jenajskich,ludzie którzy do niego należeli doszli do wniosku,że Friedrich jest typem romantyka.W tym czasie tez dochodziło do osłabienie jego kontaktów z Fichtem.W okresie jenajskim Schelling zaczął tworzyć własny system filozoficzny,który oparł na przyrodzie i sztuce.W 1802 roku uzyskał on tytuł doktora  medycyny na uniwersytecie w Landshut.Wspólnie z Heglem pisali pisma filozoficzne.Po tym jak 15 letnia wybranka Schellinga Augusta Böhmer zmarła  to Schellinga oskarżano o nieumiejętne ratowanie jej życiu.Po tej całej aferze związał się on z jej matką Karoliną.Po zamieszaniu przeniósł się do Wurzburga,gdzie był profesorem filozofii,ale również z powodów różnych sporów opuścił to miejsce w 1806.Przeniósł się na dwór bawarski,gdzie zajmował się różnymi rzeczami.Coraz mniej pisał i z powodu wzrostu popularności Hegla,jego popularność zmalała.W roku 1807 zmarła Karolina,a załamany Schelling w roku 1812 związał się ze swoją przyjaciółka-Paulina Gotter.W 1820 wyjechał z Monachium wykładać w Erlangen,jednak nie odniósł tam sukcesu.W 1826 wrócił do Monachium jako wykładowca filozofii.Pisał dużo w tych latach,ale jego popularność była mniejsza niż ta Hegla.W swoich pracach krytykował historozofię Hegla.W 1841 przeniósł się do Berlina,ta decyzja nie Podobała się władzy i duchowieństwu.Wszyscy zawiedli się na nim,jego filozofia zaczęła być nudna i schematyczna aż w końcu w roku 1846 zawiesił działalność.Był członkiem Pruskiej Akademii nauki do której dołączył w 1842.Po Wiośnie ludów przemknęło zainteresowanie filozofia idealistyczna i Schelling był kompletnie zapomniany.Jeśli chodzi o pracę Schellinga i ogólnie o jego światopogląd to na pewno wartym uwagi jest ogólny pogląd Schellinga w romantyzmie,który różnił się od innych poglądów bardziej znanych filozofów wtedy-warto zwrócić uwagę na estetykę i zagadnienia sztuki.

 

Przykładowe dzieła romantyzmu:

-Goethe-”Król Olszyn”

-Goethe-”Cierpienie młodego Wertera”

-Byron-”Giaur”

Źródła:

    • https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Joseph_von_Schelling

 

  • https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/romantyzm/16422-romantyzm-glowne-cechy-najwazniejsi-autorzy-dziela-krotkie-omowienie.html