Koncepcja boga zawarta w Biblii i mitologii greckiej znacznie się od siebie różni. Pierwsza istotną różnica jest ta, że w Biblii widzimy jednego Boga, natomiast w mitologii, która jest zbiorem wierzeń starożytnych Greków, bogów jest wiele, co wynika z politeistycznego charakteru religii greckiej. Biblijny Bóg był na początku i to właśnie on stworzył cały świat w sześciodniowym akcie tworzenia, zakończonym siódmym dniem przeznaczonym na odpoczynek i uznanym za święty. Starożytni Grecy wierzyli, że świat wyłaniał się wraz z bogami. Kiedy z Chaosu wyłonili się pierwsi bogowie, Uranos i Gaja, powstało niebo i ziemia.

Każdy z bogów miał sobie przyporządkowany, jakiś element rzeczywistości, którym się opiekował.

Wierzenia starożytnych Greków zakładały, że bogowie tworzą wielką rodzinę, wchodzą z sobą w związki małżeńskie, zostają rodzicami.

Natomiast w Biblii Bóg jest jeden, w trzech osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

W Biblii Bóg stwarza człowieka "na swój obraz", natomiast w mitologii człowieka miał stworzyć Prometeusz z gliny pomieszanej z własnymi łzami. Duszę miał mu dać z iskier rydwanu słonecznego. Prometeusz nauczył człowieka wielu pożytecznych rzemiosł, wykradł dla niego ogień. Bogowie nie chcieli się zgodzić na takie beztroskie życie człowieka, dlatego zesłali na ziemie Pandorę z puszką, po której otworzeniu spadły na ludzi nieszczęścia, choroby, nieurodzaje i smutki.

Inny mit mówi o czterech wiekach ludzkości: złotym, srebrnym, brązowym i żelaznym. Ludziom najlepiej żyło się oczywiście w wieku złotym, nie mieli żadnych zmartwień i nigdy się nie starzeli, w wieku srebrnym było już znacznie gorzej, mieli sporo trosk, buntowali się przeciw bogom, potem nastał wiek brązowy, w którym ludzie byli agresywni, zajmowali się głownie walką. Ostatnim wiekiem był żelazny, który trwa do czasów obecnych.

W Biblii widzimy, jak bóg stworzył mężczyznę i kobietę, nakazał im aby się rozmnażali, ofiarował im całą ziemię, wszystkie jej płody. Zapewnił im szczęście, umieścił ich w Edenie, jednak ludzie, nie byli posłuszni nakazom Boga, dali się skusić wężowi i zerwali owoc z drzewa, z którego nie wolno im było zrywać owoców. Wtedy Bóg wypędził ich z Raju, od tej pory musieli ciężko pracować, aby przeżyć.

W mitologii bogowie swym wyglądem bardzo przypominają ludzi, tak jak oni kochają, cierpią i zazdroszczą. Bogowie niekiedy przystawali ze śmiertelnikami, niektórych zapraszali na uczty na Olimpie. Zeus, a także inni bogowie wchodzili z związki ze śmiertelniczkami, z których przychodziły na świat dzieci. Na przykład Dionizos był synem Zeusa i Semele, a Herakles, Zeusa i Alkmeny. Bogowie olimpijscy nie znosili sprzeciwu ze strony ludzi, za który surowo ich karali, pilnowali także aby wszyscy grzesznicy ponieśli surowe pośmiertne kary, które odbywały się w Tartarze, natomiast dobrych i sprawiedliwych czekała nagroda w postaci wiecznego szczęści i spokoju na Polach Elizejskich.