Najstarszym ustrojem na świecie jest monarchia funkcjonująca nadal w 40 państwach na świecie. 

Od władzy absolutnej do władzy ludu

Ciężko określić, kiedy dokładnie powstał ustrój określony monarchią. Znamy przykłady władzy monarchicznej już ze starożytności, w postaci rządów absolutnych z Bliskiego Wchodu lub Afryki. 

Od wieków istnieje spór na temat słuszności skupiania całej władzy w rękach jednostki. Monarchia w dużym stopniu ewoluowała dwukrotnie; po raz pierwszy, gdy oświeceniowi filozofowie przemodelowali wizerunek monarchy na łagodniejszy, skupiając się na opiece króla nad państwem i obywatelami oraz gdy współcześni myśliciele dopuścili „poddanych” do uczestniczenia w życiu politycznym państwa. Dzięki myślicielom takim jak Monteskiusz, unowocześniono pojęcie władcy i tworzenia prawa - władca absolutny zaczął być zastępowany demokratycznymi rządami ludu. 

W wielu krajach rozwinęła się demokracja i dynastie królewskie przestały mieć znaczenie w krajowej polityce. Mimo że ustrój monarchiczny nie jest tak popularny, jak kiedyś, we współczesnej Europie istnieje nadal 12 państw opartych na tym ustroju - w tym jedna monarchia absolutna! 

Cała władza w jednych rękach

Mimo przewagi demokratycznych ustrojów we współczesnym świecie, to istnieje aż sześć monarchii absolutnych: Arabia Saudyjska, Brunei, Katar, Oman, Eswatini oraz Watykan!

 Absolutny władca kontroluje każdy aspekt życia społeczno-politycznego w państwie. Panowanie tego typu było najpopularniejszym ustrojem w takich epokach jak starożytność czy średniowiecze. Filozofowie epoki oświecenia osłabili pozycję króla lub królowej poprzez wprowadzenie terminu absolutyzmu oświeconego - rządy sprowadzono do kierowania administracją państwową w celu zadbania o bezpieczeństwo obywateli. Ówczesne społeczeństwo chętnie przyjęło propozycje myślicieli, ale również nie uświadczono protestów władców. Rządzący chętnie przyjęli nową formę sprawowania stanowiska, czego przykładem jest Katarzyna II Wielka, która podzieliła Imperium Rosyjskie na okręgi, by ułatwić obywatelom kontakt z urzędami państwowymi.

Najsłynniejszym monarchą absolutnym jest obecnie papież Kościoła Katolickiego, który rządzi w małym państwie - Watykanie. Specyfiką wybierania papieża na władcę jest elekcja. Elekcja przejawia się poprzez konklawe, czyli zwoływane zgromadzenie arcybiskupów katolickich w celu wybrania nowej głowy instytucji kościelnych. 

Konstytucja jest najważniejsza

Monarchia konstytucyjna zakłada realny wpływ władcy na politykę państwa. Na całym świecie jest 13 państw na czele z monarchami konstytucyjnymi. Konstytucja dokładnie określa kompetencje polityczne władcy. 

Tworzeniem prawa zajmuje się głównie przedstawicielstwo narodu w postaci parlamentu, przy czym władca nadal ma prawa ustawodawcze wymienione w przepisach konstytucji - jest głową władzy wykonawczej. 

Ciekawym przykładem opisywanej monarchii jest malownicze Księstwo Monako, które jest drugim najmniejszym państwem świata! W tym państwie-mieście monarchą jest książę, którego kompetencje zawarte są w konstytucji z 1911 roku. 

Parlament ponad królem

Większość współczesnych monarchii określona jest jako parlamentarne. W założeniu tej formy rządów monarcha ściśle współpracuje z parlamentem i nie ma jakiejkolwiek wolności politycznej. Aż 31 państw charakteryzuje się tym ustrojem.

Król zajmuje się głównie reprezentowaniem państwa - ma rolę symboliczną i ceremonialną. Oznacza to, że król jest symbolem historii i cech związanych z danym państwem, ale nie bierze aktywnego udziału w polityce.

Przykładem jest Szwecja, gdzie na przestrzeni lat władca, utracił możliwość podejmowania samodzielnych, niezależnych decyzji. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie królowa doradza parlamentowi i rządowi.