Niżej są umieszczone daty, które powinniśmy znać

Polska

1768-konfederacja barska

1772-I rozbiór polski

1788-1792-obrady Sejmu Wielkiego

3 III 1791-uchwalenie Konstytucji

1793-II rozbiór polski

1794-insurekcja kościuszkowska

1795-III rozbiór polski

1796-utworzenie Legionów Polskich

29 XI 1830-Powstanie Listopadowe

1846-powstanie krakowskie

1848-1849-Wiosna Ludów

22/23 I 1863-Powstanie Styczniowe

1914-1918-I wojna światowa

11 XI 1918- pierwszy dzień niepodległości

17 XI 1918-powołanie pierwszego rządu

27 XII 1918- powstanie wielkopolskie

II 1919-wojna polsko-bolszewicka

13-25 VIII 1920-bitwa warszawska

17 III 1921- uchwalenie Konstytucji marcowej

18 III 1921-podpisanie pokoju z Rosją w Rydze

9 XII 1922-wybór Gabriela Narutowicza na I prezydenta Polski

16 XII 1922-zamach na prezydenta Narutowicza

20 XII 1922-wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Polski

12-15 V 1926-majowy zamach stanu; Józef Piłsudski przejmuje władze

23 IV 1935-uchwalenie Konstytucji kwietniowej

12 V 1935-śmierć Józefa Piłsudskiego

1 IX 1939-agresja Niemiec na Polskę

17 IX 1939-agresja ZSRR na Polskę

17/18 IX 1939-rząd polski udaje się na emigrację

28 IX 1939-kapitulacja Warszawy

IV 1943-powstanie w getcie warszawskim

1 VIII-2X 1944- Powstanie Warszawskie

19 I 1947-wybory do Sejmu Ustawodawczego

19 II 1947-uchwalenie Konstytucji małej

XII 1970-strajki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu

VI 1976-strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku,

VI 1979-pierwsza wizyta Ojca Świętego w Polsce

1983-zniesienie stanu wojennego

6 II-5 IV 1989-obrady Okrągłego Stołu

4 VI 1989-wybory parlamentarne

12 IX 1989- I niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele

XI 1990-pierwsze powszechne wybory prezydenckie

22 XII 1990-zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na prezydenta

POWSZECHNA

1VIII 1914-Niemcy wypowiadają wojnę Rosji

3 VIII 1914-Niemcy wypowiadają wojnę Francji

4 VIII1914-Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom

1 II 1917-rozpoczęcie przez Niemcy wojny podwodnej

6-7 XI 1917 (24-25X)-rewolucja październikowa w Rosji

3XI 1918-początek rewolucji w Niemczech

11 XI 1918-podpisanie rozejmu w Compiegne

30 I 1933- Hitler zostaje kanclerzem Niemiec

3 IX 1939-Wielka Brytania i Francja wypowiada Niemcom wojnę

14 VI 1940-wkroczenie Niemców do Paryża

22 VI 1941-atak Niemiec na ZSRR

7 XII 1941-japońskie lotnictwo zbombardowało Pear Habor; USA wypowiada wojnę Japonii

1 I 1942-ogłoszenie Deklaracji Narodów Zjednoczonych

XI 1942-początek bitwy stalingrackiej

30 IV 1945-samobójstwo A. Hitlera

8 V 1945-podpisanie bezwarunkowej kapitulacji przez Niemcy

6 VIII 1945-zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

2 IX 1945-podpisanie aktu kapitulacji przez Japonię

1949-utworzenie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

5 III 1953-śmierć Stalina

VIII 1961-budowa muru berlińskiego

1965-początek wojny w Wietnamie

20 VIII 1969-Neil Armstrong na Księżycu

16 X 1978-wybór Karola Wojtyły na papieża

9 XI 1989-zburzenie muru berlińskiego

7 II 1992-podpisanie traktatu o utworzeniu UE

1999-przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO