Paszportyzacja było to  wymuszone nadanie obywatelstwa sowieckiego. Proces ten wprowadził w ZSRS  Józef Stalin - ówczesny przywódca państwa rosyjskiego  w ramach działań okupacyjnych.