Doktryna Trumana była inaczej nazywana doktryną powstrzymywania ZSRR. Została ogłoszona przez prezydenta USA 12 marca 1947 r.

Doktryna Trumana została sformułowana tuż po wojnie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry’ego Trumana. Została ogłoszona 12 marca 1947 r. podczas orędzia w Kongresie. Doktryna Trumana określała, że Stany Zjednoczone powinny wspierać kraje przeciwstawiające się czynnikom zewnętrznym bądź mniejszościom usiłującym przejąć władzę i podporządkować je.

Wsparcie miało polegać na finansowej i militarnej pomocy krajom potrzebującym. Początkowo doktryna Trumana odnosiła się do Grecji i Turcji, którym Stany Zjednoczone udzieliły wsparcia finansowego w wysokości 400 mln dolarów. Z czasem zaczęła dotyczyć wszystkich krajów bloku wschodniego, gdyż faktycznie jej treść była wymierzona przeciwko ZSRR. Doktryna Trumana miała na celu izolację i osłabienie ZSRR oraz państw komunistycznych skupionych wokół. Ponadto doktryna Trumana głosiła, że państwa totalitarne stanowią zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa. Tym samym USA walcząc z nimi ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie pokój na świecie.

Ogromny wpływ na przyjęty program miał George Kennan - ambasador USA w ZSRR. Twierdził on, że koegzystencja USA i ZSRR nie jest możliwa, a ZSRR prowadzi ciągłą ekspansję terytorialną i ideologiczną, starając się zapewnić zwycięstwo komunizmu na świecie.

Aby zapobiec temu zagrożeniu, należy wspierać sojuszników tworząc blok państw zagrożonych ekspansją sowiecką pod egidą USA. Doktryna Trumana miała wpływ na powstanie takich organizacji jak NATO, ANZUS, SEATO, CENTO.