Pierwsza konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie odbyła się 28 listopad – 1 grudnia 1943

Wzieli w niej udział : Churchill, Rooswelt, Stalin.

Postanowienia w sprawie polskiej:
 -odbudowa niezależnego państwa polskiego
 -granica wschodnia na linii Curzona
 -przyłączenie do Polski Prus Wsch., bez Królewca i obszaru do niego przyległego, Wolnego miasta Gdańska i Opolszczyzny 

Postanowienia w sprawie niemieckiej:
 -propozycja podzielenia Niemiec na 5 stref okupacyjnych

***

Konferencja w Jałcie 04.-11.02.1945

Wzięli w niej udział  Rooswelt, Churchill, Stalin

W sprawie polskiej:
 -utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, w skład, którego mieli wejść Polacy z kraju i z emigracji 
 -przeprowadzenie w jak najkrótszym czasie wolnych demokratycznych wyborów
 -granica wschodnia na linii Curzona z odchyleniem 5,8 km na korzyść Polski
 -nawiązanie przez TRJN stosunków dyplomatycznych z aliantami.

W sprawie Niemiec:
 -ustalenie okupacji
 -powołanie sojuszniczej rady kontroli w celu administrowania całością okupowanych Niemiec.

Inne postanowienia:
 ZSRR przystąpi do wojny z Japonią nie później niż 3 m-ce po zakończeniu wojny w Europie
 -po pokonaniu Japonii ZSRR otrzyma południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie
 -konieczność powołania międzynarodowej organizacji, która stalaby na straży pokoju
 -Chiny otrzymają Mandżurię.

**

Konferencja pokojowa w Poczdamie odbywała się od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku.

W spotkaniu wzięli udział  Józef Stalin oraz  Harry Truman, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano Roosevelta. Trzecim uczestnikiem konferencji byłWinston Churchill,

Ustalania konferencji w sprawie Polski:

-zapadły decyzje o granicy zachodniej

-decyzja o wysiedleniu z Polski Niemców

-zatwierdzenie granicy zachodniej miało nstąpić na konferencji pokojowej

Ustalenia w sprawie Niemiec:

-podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne

-podział Berlina na 4 sektory

-władze okupacyjne miały dopilnować rozbrojenia,likwidacji władz i partii hitlerowskiej,oraz likwidacji porozumień monopolistycznych niemieckiego przemysłu

-ukaranie zbrodniarzy wojennych

-sprawa odszkodowań wojennych za zniszczenia