ANNA Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKA

(1728 - 1800)

Księżna, wojewodzina bracławska. Inicjatorka przebudowy miasta i powstania w Siemiatyczach wielu obiektów. Dzięki przeprowadzonym reformom wewnętrznym oraz przebudowie, miasto Siemiatycze w XVIII były najbardziej rozwiniętym miastem na Podlasiu.

  •   z jej inicjatywy powstały w Siemiatyczach m.in. pałac, ratusz, drukarnia, sąd, szpital i manufaktury, stwarzając ważny ośrodek handlowy regionu
  •   1783 założyła w Siemiatyczach Instytut Położniczy - jedną z pierwszych placówek tego typu w ówczesnej Rzeczpospolitej.
  •   autorka dzieła pt. „Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców” (cenionego ze względu na unormowania prawne, ale również fachowe porady ogrodnicze i rolnicze)
  •   zniosła pańszczyznę w swych dobrach, zaprowadzając w jej miejsce czynsze
  •   budowała szpitale i fabryki, chcąc w ten sposób podnieść stan zdrowotny i materialny poddanej jej ludności

Po upadku konfederacji pogodziła się z królem, wycofała się z życia politycznego i oddała się pracy społecznej.

Siemiatycze za panowania księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej tętniły życiem. Liczne zbiory przyrodnicze (jedne z najlepszych w ówczesnej Europie), geologiczne i historyczne zgromadzone w pałacu księżnej przyciągały do miasta gości z kraju i ze świata.

Jej reformy zakonczyly się finansowym fiaskiem.