LUDWIK MICHAŁ PAC

(1778 - 1835)

Bohater narodowy, reformator gospodarczy, spadkobierca wielkiej fortuny. Miał na koncie wybitne zasługi gospodarcze zwiazane z Suwalszczyzną. Ze swych dóbr dowspudzkich pragnął zrobić wzorowe gospodarstwo rolno – przemysłowe przekształcone na wzór angielski.

 • Uczestnik wojen napoleońskich. Podczas kampanii moskiewskiej 1812 roku uratował życie cesarza rozbijając brawurową szarżę Kozaków.
 • Zasiedlał wyludnione folwarki dowspudzkie wykwalifikowanymi osadnikami z krajów, gdzie rolnictwo i przetwórstwo było na najwyższym poziomie (Wlk. Brytania, Niemcy). Byli to nie tylko rolnicy, ale także rzemieślnicy – specjaliści od budowy maszyn i sprzętu rolniczego, garbarze, urzędnicy dworscy.
 • 1816 rok - z pomocą mechaników sprowadzonych z Anglii i Szkocji uruchomiono w Dowspudzie wytwórnię maszyn i narzędzi rolniczych
 • upowszechnił uprawę ziemniaków i przechowywania ich w kopcach oraz hodowlę koni i owiec.
 • Przekonał miejscowych chłopów m.in. do odejścia od archaicznego systemu trójpolówki na korzyść płodozmianu
 • kazał również pobudować sztuczne kaskady na przepływającej w pobliżu rzece Rospudzie
 • dobra Dowspuda i Raczki stały się jednym z najpoważniejszych w Królestwie Polskim ognisk nowoczesnego rolnictwa, jego mechanizacji i uprzemysłowienia 
 • W 1820 roku zaczęto budowę okazałego pałacu  w Dowspudzie, zaprojektowanego przez architekta Piotra Bosia. Dla wykończenia budowli Pac sprowadził grupę artystów włoskich z Henrykiem Marconim.
 • W latach 1820 - 24 założono w Dowspudzie park krajobrazowy, zwany przez współczesnych, "ogrodem romantycznym", projektowany przez angielskiego ogrodnika Heitona.
 • W 1830 przystapil od powstania i wszedł w skład powołanego Rządu Narodowego
 • brał udział w najważniejszych bitwach, miedzy innymi pod Iganiami, Dębem Wielkim i Ostrołęką
 • Pod Ostrołęka dowodził bezpośrednio resztkami sił polskich broniących przeprawy przez Narew
 • brał udział w obronie stolicy.
 • Po upadku powstania znalazł się na emigracji w Paryżu, gdzie przystąpił do energicznej działalności dyplomatycznej.
 • Majątek Paca został skonfiskowany. Po wielu latach został wystawiony na licytację i zakupiony przez skarb państwa.