Napoleon Napoleon G. Orwell Folwark zwierzęcy; bohater główny
W znaczeniu dosłownym: Jest młodym knurem rasy Berkshire, obdarzonym talentem przywódczym. Z powodu swojego dzikiego wyglądu wzbudzał respekt. ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Bonaparte (1769 - 1821). Cesarz Francji. 9-10 listopada 1799 r. przejął władzę w Paryżu w wyniku zamachu i przyjął tytuł pierwszego konsula, najpierw na dziesięć lat a następnie dożywotnio. W roku 1804 koronował się w Paryżu na cesarza Francji, a w rok później na włoskiego króla. W 1810 r. Napoleon rozwiódł się z Marią Józefiną i pojął za żonę córkę austriackiego cesarza Marię Ludwikę. Wojny napoleońskie toczyły się od 1803 do 1815 r. i zakończyły się w wyniku batalii pod Waterloo, kiedy to pokonany cesarz 22 czerwca abdykował na rzecz swojego syna. Poddał się Anglikom i został osadzony na wyspie św. Heleny, przebywał tam pod eskortą wojsk sprzymierzonych aż do śmierci w 1821 r.

Pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych było zajęcie przez Brytyjczyków Malty, co było pogwałceniem warunków pokoju zawartego 27 marca 1802 r. w Amiens. Pokój ten, który Napoleon zawarł jeszcze jako pierwszy konsul Konsul w republice rzymskiej urząd piastowany jednocześnie przez dwóch obywateli w ciągu rocznej kadencji. Konsulowie posiadali pełnię władzy cywilnej i wojskowej w Rzymie (dowodzili armią, ... Czytaj dalej Słownik historyczny kończył wojnę państwa francuskiego z drugą koalicją, do której wchodziły: Anglia, Rosja, Turcja Turcja Republika Turecka. Państwo położone na dwóch kontynentach, w południowo-wschodniej Europie (niewielka część terytorium) i w południowo-zachodniej Azji (półwysep Azja Mniejsza), nad ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Austria. Napoleon obsadził wojskiem związane z Wielką Brytanią księstwo Hanoweru. W odpowiedzi Wielka Brytania wypowiedziała Francji wojnę organizując przy okazji trzecią koalicję, do której przystąpiły: Austria, Rosja, Szwecja Szwecja Królestwo Szwecji. Członek Unii Europejskiej (od 1995 roku). Państwo położone w północnej Europie, we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego, nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 449 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Neapol. Następstwem tego była reorganizacja armii przez Napoleona i utworzenie tzw. wielkiej armii, na czele której Bonaparte ruszył jesienią 1805 r. przeciw Austrii.

20 października 1805 bitwa pod Ulm kończy się klęską Austrii. Austriacy dysponowali 70 tysiącami wojska, podczas gdy Napoleon posiadał 220 tysięczną armię. Wojska francuskie przekroczyły Ren po czym okrążyły Austriaków, którymi dowodził L.K. Mack, wymuszając na nich całkowitą kapitulację.

21 października 1805 bitwa pod Trafalgarem kończy się porażką i utratą całej floty przez Francję i Hiszpanię pod dowództwem adm. P. Villeneuve'a, ale zwycięski, brytyjski adm. Nelson zginął.

Wkrótce armia francuska zajmuje Wiedeń, a losy wojny przesądza wspaniałe zwycięstwo pod Austerlitz (Sławkowo) 2 grudnia 1805 r. Bitwa ta należy do największych w epoce napoleońskiej i jest zwana bitwą trzech cesarzy. Wojskami koalicji dowodzili: austriacki cesarz Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
I i rosyjski car  Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
I. Napoleon stracił zaledwie 1300 żołnierzy spośród 74 tysięcy, a koalicja utraciła prawie 27 tys. spośród 90 tysięcznej armii. W wyniku tejże bitwy Austria Austria Republika Austrii. Państwo położone w Europie Środkowej. Członek Unii Europejskiej od 1995 roku. Powierzchnia 83 849 km2. Liczba ludności 8 075 tys. (2001 r.). Stolica Wiedeń. Język urzędowy ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zrezygnowała z dalszego prowadzenia wojny i zdecydowała się na pokój z Francją zawarty w Preszburgu (obecnie Bratysława) w drugi dzień świąt bożego narodzenia 1805 roku.

Główne postanowienia pokoju w Preszburgu:

- Franciszek I zrzeka się prawa do godności cesarza rzymskiego narodu niemieckiego i przyjmuje godność cesarza Austrii

- Austria traci Tyrol wraz z Vorarlbergiem kosztem Bawarii, a Dalmację, Wenecję i Istrię na rzecz państwa włoskiego

- Ponadto uiszcza na rzecz Francji 40 milionów florenów w kruszcu

- Dodatkowo pod kuratelą Napoleona utworzony zostaje z 14 krajów zach. i płd. Niemiec sprzymierzeńczy z Francją Związek Reński, który został zobowiązany do wspierania jej militarnie

W efekcie tego w 1806 r. IV koalicję zakładają Prusy i Saksonia, niezadowolone zwłaszcza utworzeniem owego Związku Reńskiego. Jednak ich wspólne wojska Napoleon szybko rozgromił w dwóch równolegle toczonych bitwach pod JenąAuerstedt (14.X.1806). Pod Jeną Napoleon wraz ze swoją 95 tysięczną armią rozbija pruskie wojska księcia Hohenlohe a straty francuskie oceniono jedynie na niecałe 5 tys. piechurów i konnych. Tego samego dnia inne armie pruskie zostały pokonane przez marszałka Davaut'a pod Auerstedt. W jednym dniu Napoleon upokorzył jedno z największych mocarstw Europy, po czym chciał zmusić do podpisania pokoju Wielką Brytanię. W listopadzie roku 1806 ogłosił dekret Dekret akt prawny o mocy ustawy, wydany nie przez parlament, lecz przez inny uprawniony do tego organ władzy, najczęściej organ władzy wykonawczej.
Czytaj dalej Słownik historyczny
o słynnej blokadzie kontynentalnej polegający na całkowitym zakazie utrzymywania z Anglią jakichkolwiek stosunków handlowych przez państwa całkowicie lub częściowo podporządkowane Francji. W tych warunkach Anglia zwróciła się o pomoc do cara Aleksandra I obiecując pomoc finansową, jeśli ten rozpocznie kolejny konflikt z Francją. Carat Carat system rządów monarchicznych w Rosji.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
nie mógł zerwać stosunków gospodarczych z Anglią, tak jak chciał tego Napoleon, była ona bowiem ogromnym rynkiem zbytu rosyjskich płodów rolnych.

Jeszcze w 1806 r. Napoleon wkracza na tereny Wielkopolski chcąc uprzedzić armię carską wyruszającą z Petersburga. Wkrótce rosyjski korpus opuszcza Warszawę, po tym jak docierają do niej wojska napoleońskie. Pomimo surowej zimy obydwie strony zdecydowały się stoczyć bitwę pod Iławą 8 lutego 1807 r. W ostateczności nie została ona rozstrzygnięta. Rosjanie Rosjanie A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater zbiorowy; licznie występują w dramacie, począwszy od tyrana Nowosilcowa, poprzez jego zauszników Bajkowa i Pelikana, po młodych oficerów, przybyłych na ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum utracili więcej niż 1/3 armii, ale tym razem Francuzi też ponieśli poważne straty. Po zarządzeniu odwrotu przez głównodowodzącego rosyjską armią generała Bennigsena, Bonaparte ogłosił zwycięstwo wojsk francuskich. Wiosną działania wojenne zostały wznowione poprzez ofensywę armii rosyjskiej. Jednak mimo wysiłków Rosjan Napoleon odnosi kolejne zwycięstwo, 14.VI.1807 pod Frydlandem, Tego samego dnia opanowuje również Królewiec. Całkowitej przegranej wojsk rosyjskich zapobiegła akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wojsk pruskich, które przyszły Rosjanom z pomocą oraz spóźnione nadejście oczekiwanego przez Bonapartego korpusu marszałka Neya. Napoleon i car Aleksander I zawarli układ pokojowy w Tylży w dniach 7- 9.VII.1807 r. ( Rosja Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny przystępuje do blokady kontynentalnej).

W 1809 roku Austria podejmuje następną próbę pokonania francuskiego cesarza. Ponosi jednak klęskę w wielkiej batalii pod Wagram (5-6.VII.1809). Bitwa została przeprowadzona na niewielkiej wyspie Lobau leżącej na Dunaju, a jej wynikiem był pokój zawarty w Schönbrunn (14.X.1809).

Główne postanowienia pokoju w Schönbrunn:

- Austria traci względem Francji: część Karyntii, Krainę, Triest i Istrię; z czego Napoleon tworzy nową francuską prowincję - Ilirię

- Austria traci kosztem Bawarii Salzburg

- W obszar Księstwa Warszawskiego wchodzą ziemie trzeciego zaboru austriackiego poszerzone dodatkowo o obwód zamojski

- Dodatkowo Austria zmuszona jest zapłacić Francji 85 milionów florenów w kruszcu

We wcześniejszym 1808 roku Napoleon interweniuje jeszcze w Hiszpanii. W wyniku tego król Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum IV oraz jego syn  Ferdynand Ferdynand B. Prus Powracająca fala, bohater drugoplanowy; syn Adlera, młody, beztroski, pozbawiony uczuć
Wygląd: "był to wysoki, trochę mizerny, lecz tęgo zbudowany młodzieniec, blondyn z ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
VII abdykują. Na tronie Bonaparte osadza swego brata Józefa. Przeciwko nowym francuskim rządom wybucha powstanie, które popiera Anglia wysyłając wojska pod dowództwem Artura Wensley'a. Rozruchy w Hiszpanii, choćby bitwa pod Aspern z 1809 r., były początkiem końca Ery Napoleońskiej, albowiem ujawniły, że francuski cesarz nie jest jedynym nowatorem w wojennych poczynaniach. Dowódcy nieprzyjaznych armii poznali już i zaczęli stosować metody cesarza. W Hiszpanii Napoleonowi towarzyszyły wojska polskie (szwoleżerowie J. Kozietulskiego), które 30 listopada 1808 r. pod Somosierrą brawurową szarżą wywalczyły Francuzom drogę na Madryt. Walki na półwyspie iberyjskim toczyły się aż do 1814 roku.

Kres sukcesom napoleońskim przynosi kolejny konflikt zbrojny z Rosją. Pretekstem do jego wybuchu było zerwanie przez Rosjan w 1811 roku blokady kontynentalnej, tym samym car zerwał pokój z państwem francuskim. 24 czerwca roku 1812 Napoleon przedostał się na drugi brzeg Niemenu na czele tzw. Wielkiej Armii, która liczyła 670 tys. żołnierzy i składała się głównie z: Francuzów, Polaków, Niemców, Włochów i Holendrów. Głównodowodzący armią rosyjską Berkley de Tolly zmierzał do wyczerpania francuskiej armii i przyjął taktykę stopniowego wycofywania się nie chcąc angażować się w walki. Napoleon musiał pozostawiać oddziały na podbitych obszarach, przez co słabła jego armia. Wojska Napoleona szły na Moskwę traktem smoleńskim, na którym Rosjanie stosowali strategię "wypalonej ziemi". Do konfrontacji doszło pod miejscowością Borodino (17.IX.1812). Bitwa zakończona zdecydowanym zwycięstwem armii napoleońskiej utorowała cesarzowi drogę na Moskwę, a załamanego Berkleya de Tolly zastąpił stary generał Michaił Kutuzow. Niedługo potem Napoleona do tego stopnia osłabiła choroba, że nie był na siłach, aby samodzielnie dowodzić, a jego armia skurczyła się do 150 tys. żołnierzy. Po wkroczeniu do Moskwy cesarz zmarnował trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
tygodnie czekając na propozycję układu rozejmowego od cara Aleksandra I. W wyniku braku reakcji ze strony cara Moskwa Moskwa stolica Federacji Rosyjskiej leżąca w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Liczy ponad 8 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
została spalona, a Napoleon podjął decyzję o odwrocie. W trudnych warunkach, przy olbrzymim mrozie, głodzie i trudnościach komunikacyjnych Wielka Armia Napoleona uległa zupełnej zagładzie.

W 1813 roku przeciw Bonapartemu występują jego dawni przeciwnicy (Anglia, Austria, Prusy, Rosja i Szwecja). Już w lutym na tereny Księstwa Warszawskiego napływają wojska moskiewskie podążające za niedobitkami Wielkiej Armii. Połączone siły koalicji pokonały świeżo zorganizowaną przez francuskiego cesarza armię w Bitwie Narodów pod Lipskiem (16 - 19.X.1813). Napoleonowi nie udało się rozbić przeciwników, ponieważ ci zdołali połączyć swe siły. Po stracie blisko 70 tys. ludzi, cesarz podjął decyzję o odwrocie i rozkazał wysadzić most Most Most symbolizuje połączenie dwóch światów, połączenie w czasie i przestrzeni, sprawiedliwość, stałość, wierność, życie, niebezpieczeństwo, próbę, zmianę, pragnienie, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich nad Białą Elsterą. Francuscy saperzy wskutek pomyłki wypełnili rozkaz za wcześnie, przez co 28 tys. poddanych Napoleona nie zdążyło przedostać się przez rzekę. Pomiędzy nimi byli przede wszystkim Polacy, a dowodzący książę Józef Poniatowski zdecydował się desperacką próbę przebrnięcia rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
wpław, ale zraniony utonął.

Po bezowocnych rozmowach działania wojenne przeniosły się na obszary Francji. Kampania z 1814 r. uznawana jest za największy pokaz geniuszu Napoleona, który odniósł kilka błyskotliwych zwycięstw, lecz nie mógł pokonać wszystkich przeciwników. Kiedy wojska koalicji 30.III.1814 zajęły Paryż, Napoleon abdykował (16.IV.1814) lecz zachował godność cesarską. Dodatkowo oddano mu wyspę Elbę na morzu Tyrreńskim, gdzie został zesłany. 1.III.1815 r. powrócił do ojczyzny i podjął śmiałą próbę odzyskania korony. Okres ten przeszedł do historii pod nazwą Stu Dni Napoleońskich (od momentu powrotu do ojczyzny po bitwę pod Waterloo). Bonaparte odzyskał władzę we Francji, lecz nie zdołał uporać się z wrogimi państwami, które zadały mu ostateczną klęskę w batalii pod Waterloo 18.VI.1815 r. Napoleon z 74 tysiącami wojska zdecydował się stawić czoła angielsko - holendersko - brunszwickiej armii prowadzonej przez brytyjskiego marszałka A. Wellingtona. Losy bitwy przesądziło, nieoczekiwane przez cesarza, nadciągnięcie dywizji pruskich pod komendą G. Blüchera. Po tej klęsce Napoleon abdykuje po raz drugi.