Powstanie Styczniowe było ( tak jak Powstanie Listopadowe ) powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim. O wybuchu powstania poinformowano w Manifeście ogłoszonym w Warszawie przez Rząd Tymczasowy tego samego dnia.Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku.