753r p.n.e.- powstanie Rzymu

753-509r p.n.e czasy królów

509-30r p.n.e.- Rzym republiką

30rp.n.e.-476r n.e.- czasy cesarstwa

V w-264r p.n.e.- podbój Italii

264r p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej

241r p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej

218- wybuch II wojny punickiej

216r p.n.e.- bitwa pod Kannami

202r p.n.e.- bitwa pod Zamą

170r p.n.e.- "Lista Biliusza"- informacje jak można zostać urzędnikiem

149r p.n.e. - wybuch III wojny punickiej

146r p.n.e.- Kartaginy zostaje zdobyta przez Rzymian

133r p.n.e.- Reforma rolna trybuna ludowego, Tyberiusza Grakchusa, dotycząca poprawy sytuacji chłopów

88 - 82 p.n.e. Pierwsza wojna domowa w Rzymie.

73r p.n.e.- wybuch powstania Spartakusa

60r p.n.e.- zawiązanie triumwiratu między Krassusem Cezarem i Pompejuszem

59r p.n.e. - Gajusz Juliusz Cezar, przy poparciu 2 pozostałych triumwirów, został wybrany konsulem

49r p.n.e.- początek wojny Cezara z Pompejuszem

48r p.n.e.- bitwa pod Farsalos, zwycięstwo Cezara

15.III.44. r p.n.e.- śmieć Cezara

31r p.n.e.- bitwa morska pod Akcjum

64r n.e.- spalenie Rzymu przez Nerona

330r- założenie Konstantynopola

332r- Teodozjusz Wielki zakazuje pogańskich obrzędów

335r- podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie

476r- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

1453r- upadek cesarstwa wschodniorzymskiego