Wojny punickie

Rzymianie nie poprzestali w swej ekspansji terytorialnej na kontynencie. Zapragnęli teraz nowych posiadłości. Oczy ich zwrócone były w kierunku posiadłości Kartaginy. Z którą rywalizowali o dominacje na Morzu Śródziemnym. Kartagińczycy posiadali świetną flotę. Kartagina prowadziła szeroką akcję kolonizacyjną. Wojny które rozegrają się od 264 r. p.n.e. a zakończą się w 146 r. p.n.e. zakończa się całkowitym zwycięstwem Rzymian. Które zostanie przypieczętowane zburzeniem Kartaginy. Trzy wojny które na przestrzeni tych lat prowadził Rzym z Kartaginą nazywamy wojnami punickimi.

I wojna punicka (264-241 p n e)

Działania wojenne prowadzono początkowo wyłącznie na terenie Sycylii, gdzie Kartagińczycy dominowali nad zachodnią częścią wyspy, zaś wschodnia i południowa były pod kontrolą Syrakuz. W początkowych jej fazach Rzym odnosił klęskę za klęską. Bitwy lądowe zakończyły się totalną porażką rzymskiego wojska. Kartagińczycy, pewni już swojego zwycięstwa w całej wojnie, atakowali statki floty rzymskiej. Rzymianie początkowo mieli słabszą flotę. Równoczesna zaciekła obrona przez Kartagińczyków swych nadmorskich miast spowodowała wprowadzenie przez rzymian innowacji w swej walce. Pierwszą z nowinek było wprowadzenie większej ilości ludzi na okręty. Kolejną innowacją było montowanie na okrętach ruchomych mostów przez które można było się przedostać na okręt wroga. Dzięki takim działaniom Rzymianie zyskali sobie przewagę na morzu. Zapanował chaos wśród Kartagińczyków. W 241 r. p.n.e. nowa flota rzymska pokonała okręty kartagińskie w wielkiej bitwie morskiej u Wysp Egackich, a armia zdobyła ostatnie miasta fenickie na Sycylii. Kartagina straciła zachodnią część Sycylii. Następnie w wyniku poważnego kryzysu w państwie nie chcą kolejnej wojny oddała Rzymowi Sardynię i Korsykę. Tracąc w ten sposób dostęp do Italii.

II wojna punicka (218 - 201 p n e)

Była to bardzo dramatyczne wojna i tylko dzięki błędnej decyzji Hannibala zakończyła się zwycięstwem Rzymian. Hannibal objął dowództwo nad wojskiem w 221 roku p.n.e. Od najmłodszych lat uczony był nienawiści do Rzymian . Kiedy więc został władcą zaczął przygotowania do wojny. Przysłowiową iskrą stało się miasto Sagunt zdobyte przez Hannibala w 119 r. p.n.e. Rzym uznał to postępowanie Kartaginy za formalne wypowiedzenie wojny i zażądała wydania Hannibala w przeciwnym wypadku wojna będzie nieunikniona. Rzym planował jednoczesne uderzenie na dwóch frontach. Wojska miały zaatakować samą Kartaginę i jej kolonie w Półwyspie Iberyjskim. Plany pokrzyżował jednak Hannibal który postanowił drogą lądową przedostać się do Italii i wydąć jej ostateczną bitwę. Hannibal zebrał 60 tysięcy wojska i kilkadziesiąt słoni bojowych i przedostał się do Hiszpanii. Ruszył na czele swego wojska przez PirenejeAlpy. I na wiosnę 218 roku znalazł się w Italii. Zaskoczenie Rzymian było ogromne. W 216 roku p.n.e. w bitwie pod Kannami Hannibal pokonał wojska rzymskie. Jednak nie ruszył od razu na Rzym. Już pewny zwycięstwa zaczął zdobywać Italie Miasto po mieście. Z czasem jednak Hannibal zaczynał tracić swoją dawną świetność. Jego żołnierze padali jak mrówki: z głodu, z chorób. Nie mieli żywności, a obiecane posiłki nie przychodziły. Ludność Rzymu jeszcze bardziej pogarszała ich pozycję spiskując przeciwko nim i dokuczając jak tylko się da. W tym momencie Rzymianie decydują się przenieść działania do Afryki. Przerzucili swe wojsko co zmusiło Hannibala do powrotu do ojczyzny. W 202 roku p.n.e. dochodzi do bitwy pod Zamą, którą wygrywają Rzymianie, a Hannibal musi się poddać. Kartagina zmuszono była oddać Hiszpanie i zlikwidować swa flotę. Nie mogła również prowadzić wojny bez zgody senatu rzymskiego. Ponadto musiała zapłacić kontrybucję w wysokości 10 tyś. talentów. Wojna ta była wyczerpująca dla obu stron.

III wojna punicka (149-146 p n e)

Kartagina zmuszona była płacić trybut przez 50 lat. Rzymianie bali się zostawiać Kartaginę jako osobne państwo, żeby przypadkiem nie odrodziła się jej potęga, mimo iż nic na to nie wskazywało. Szczególnymi zwolennikami ostatecznej rozprawy z Kartagina było stronnictwo zgromadzone wokół Katona Starszego. Katon w licznych przemówieniach często podkreślał iż należy zniszczyć Kartaginę. . Po bohaterskiej obronie przeciw oblężeniu i zagłodzeniu miasta, zostało ono zdobyte i zburzone. Rzym wykonał swój plan wkrótce potem zapragnie przejąć panowanie nad innymi ziemiami. Kartagina ze swymi bardzo dobrymi ziemiami stała się spichlerzem Rzymu.

.