Adolf Hitler (1889-1945), urodził się w Austrii. Jego ojciec był celnikiem. Po ukończeniu szkoły średniej dwukrotnie bez powodzenia próbował dostać się do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa wstąpił na ochotnika do armii niemieckiej , nie chcąc służyć w armii austro- węgierskiej. Winą za klęskę Niemiec w wojnie obarczył Żydów i komunistów. Po zakończeniu wojny wrócił do Monachium i tam zaangażował się w działalność polityczną, wstąpił do Niemieckiej Partii Robotników. W niedługim czasie został jej przywódcą. Głosił on demagogiczne hasła, będące mieszanką poglądów socjalistycznych i nacjonalistycznych. W 1920 roku partia przyjęła nazwę Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP). W ramach jej struktur utworzona została organizacja paramilitarna Oddziały Szturmowe (S.A.)

W 1923 roku Hitler po raz pierwszy próbował przejąć władzę w Monachium , która zakończyła się klęską a Hitler został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia. Pobyt w więzieniu wykorzystał i napisał dzieło swojego życia Mein Kampf (Moja walka). Utwór ten zadedykował swojemu osobistemu sekretarzowi Rudolfowi Hessowi. W swojej książce zawarł szowinistyczne, rasistowskie poglądy, przedstawił koncepcję nadczłowieka zwolnionego z obowiązku przestrzegania zasad moralnych. Według niego Niemcy byli narodem panów. NSDAP na znaczeniu zyskało w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, kiedy to społeczeństwo zaczęło się odwracać od systemów demokratycznych. W wyborach do parlamentu w 1932 roku naziści zdobyli 230 mandatów, zyskując pozycję najsilniejszej frakcji parlamentarnej, ale nie zdobyli większości. 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem Niemiec. Ponieważ Hitler nie miał większego poparcia nakłonił prezydenta do rozwiązania parlamentu. W lutym 1933 roku w niejasnych okolicznościach spłonął budynek Reichstagu, o podpalenie oskarżył komunistów. W okresie nazizm stał się oficjalna doktryną III Rzeszy a Hitler był jej wodzem, kanclerzem. W polityce zagranicznej zaczął od złamania postanowień traktatu wersalskiego, który nazywał dyktatem wersalskim. W marcu 1935 roku wprowadził powszechną służbę wojskową, rozpoczął rozbudowę lotnictwa i marynarki wojennej, wprowadził wojska niemieckie do Nadrenii. Gdy prestiż Niemiec podniósł się znacząco rozpoczął realizację planu zdobywania przestrzeni życiowej dla Niemców. W 1938 roku dokonał aneksji Austrii a następnie zgłosiły roszczenia do terytoriów czeskich w Sudetach. Na konferencji we wrześniu 1938 roku w Monachium ustalono, że ziemie te zostaną przyznane Niemcom. Później przyszła kolej na Polskę, która nie przyjęła żądań Hitlera co spowodowało wybuch wojny niemiecko-polskiej, którą Polska przegrała w 28 dni. Kolejne agresje III Rzeszy na kraje Europy zachodniej również zakończył się pełnym sukcesem. Przegraną zakończyła się powietrzna bitwa o Anglię. Najbardziej nie trafną decyzją dla Hitlera był atak na ZSSR, który przyczynił się do zniszczenia potęgi III Rzeszy. W okresie całej wojny Hitler realizował cele zawarte w Mein Kampf. Adolf Hitler odpowiada za śmierć milionów ludzi na frontach, w obozach zagłady, w obozach koncentracyjnych. 30.04.1945 roku przestał być kanclerzem Niemiec funkcję tę powierzył Joseph Goebbelsowi a sam popełnił samobójstwo.