Okręg Toruńsko-Bydgoski:

Do głównych ośrodków przemysłowych tego okręgu należą: Bydgoszcz, Toruń, Barcin, Inowrocław i Janikowo. Dominuje przemysł spożywczy, a to za sprawą zaplecza rolniczego w postaci regionu o intensywnym i wysokotowarowym rolnictwie (Kujawy) oraz rozwoju cukrownictwa na tym obszarze w XIX wieku. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych (Bory Tucholskie) i zasoby wodne są czynnikami rozwoju przemysłu drzewno-papierniczego. Ponadto dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, który wynika z bazy surowcowej (złoża soli kamiennej) oraz z zasobów wodnych Wisły. Dobrze prosperującą gałęzią przemysłu w okręgu jest ponadto przemysł elektromaszynowy.

Okręg Gdański:

W strukturze przemysłowej tego okręgu do niedawna dominował przemysł elektromaszynowy, głównie produkcja środków transportu - przemysł stoczniowy. Obecnie największe znaczenie ma przemysł chemiczny oparty na przywożonych drogą morską surowcach (ropa naftowa, fosforyty) oraz przemysł rafineryjny. Nadmorskie położenie okręgu umożliwia rozwój przetwórstwa rybnego i innych branż przemysłu spożywczego. Dobrze rozwinięty jest ponadto przemysł drzewno-papierniczy. Głównymi ośrodkami tego okręgu są: Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Rumia i Sopot.

Okręg Staropolski:

Podstawą rozwoju tego okręgu było rolnictwo i hutnictwo żelaza, które obecnie prawie całkowicie straciło znaczenie. Dominującą pozycję zajmuje współcześnie przemysł elektromaszynowy - produkcja środków transportu, sprzętu gospodarstwa domowego i broni. Duże znaczenie ma również przemysł cementowy, ceramiczny i kamieniarski. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi okręgu są: Kielce, Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Kozienice i Pionki.

Okręg Warszawski:

W okręgu warszawskim produkcja przemysłowa skupia się w: Warszawie, Pruszkowie, Skierniewicach, Żyrardowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza precyzyjny, elektrotechniczny, środków transportu i maszyn budowlanych. Ponadto rozwija się przemysł farmaceutyczny, perfumeryjny, odzieżowy i poligraficzny. Rozwój przemysłowy tego okręgu opiera się głównie na potężnym rynku zbytu Warszawy i okolic, wpływ ma także położenie komunikacyjne i czynniki polityczne.

Okręg Wrocławski:

Głównymi ośrodkami przemysłowymi tego okręgu są: Wrocław, Oława, Jelcz, Brzeg Dolny i Oleśnica. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza środków transportu i przemysł elektroniczny. Znajdują się tu także zakłady chemii organicznej. Dobrze prosperuje także przemysł spożywczy, odzieżowy i obuwniczy.

Okręg Łódzki:

Do 1980 r. okręg ten charakteryzował się najwyższą w kraju liczbą osób pracujących w przemyśle do ogółu mieszkańców. Główną gałęzią przemysłu był wówczas przemysł włókienniczy, który, mimo że nadal w tym okręgu dominuje, w ostatnich latach podupada. Ponadto rozwija się także przemysł odzieżowy, spożywczy i wyrobów gumowych. Produkcja koncentruje się głównie w: Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Zduńskiej Woli i Konstantynowie.

Okręg Sudecki:

W okręgu sudeckim występuje duża różnorodność branż przemysłowych wynikająca z silnego związku z miejscowa bazą surowcową. Dominuje przemysł wydobywczy, mineralny, szklarski, drzewny i chemiczny. Występuje tu duże rozproszenie ośrodków przemysłowych na obszarach wiejskich, głównie w postaci małych zakładów. Do głównych ośrodków przemysłowych okręgu należą: Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Bielawa, Nowa Ruda, Dzierżoniów, Kłodzko i Bogatynia.

Okręg Krakowski:

Większość produkcji i zatrudnienia skupiona jest w jednym, największym ośrodku - Krakowie, a ponadto w Oświęcimiu i Trzebini. Dominuje hutnictwo żelaza oraz przemysł farmaceutyczny.

Okręg Bielski:

Przez długi okres w okręgu tym dominował przemysł włókienniczy. Obecnie obszar ten ma duży udział jedynie w krajowej produkcji tkanin wełnianych. Znacznie rozbudowano przemysł elektromaszynowy i chemiczny (zwłaszcza produkcja tworzyw sztucznych). Znajdują się tu ponadto zakłady rafineryjne. Głównym ośrodkiem tego okręgu jest Bielsko-Biała.

Okręg Poznański:

W okręgu tym dominuje przemysł elektromaszynowy (głównie produkcja obrabiarek i maszyn rolniczych). Dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy bazujący na lokalnym wysokotowarowym rolnictwie. Znajdują się tu także zakłady przemysłu meblarskiego. Głównymi ośrodkami okręgu są: Poznań, Swarzędz, Luboń, Mosina i Oborniki

Okręg Śląski:

Przemysł bazuje głównie na miejscowych surowcach mineralnych, stąd rozwija się przemysł wydobywczy i hutnictwo, a także energetyka. Do głównych ośrodków należą: Katowice, Bytom, Dąbrowa Górnicza i Częstochowa.