Istnieje wiele definicji miasta. W różnych rejonach świata pod tym pojęciem kryją się różne rodzaje osiedli. Wyróżnia się je ze względu na liczbę ludności, rodzaj pełnionych funkcji, zabudowę, czy też, niezależnie od tych czynników, od posiadanych praw miejskich. Definicje miast zmieniały się także w historii dziejów. Początkowo za miasto uznawano grody obronne wraz z ich podgrodziem, czy też osiedla o charakterze handlowym. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniały się jednak funkcje osiedli, ich liczba ludności i charakter zabudowy, a wraz z nimi i definicje miast.

Współcześnie w Polsce za miasto uznaje się obszar z gęstą i wysoką zabudową z przewagą ludności wykonującej zawody nierolnicze, posiadające prawa miejskie.

Największymi miastami na świecie są: Szanghaj, Bombaj (Mumbaj), Buenos Aires, Moskwa, Karaczi, Delhi, Manila, Sao Paulo i Seul, Stambuł, Dżakarta, Meksyk, Lagos, Lima, Tokio i Nowy Jork.