A1.-Rzeszów-Kraków-Kielce-Białystok2.w.brunat,miedź,siarka,s.kamienna3.++,+,-,+,-,-4.GOP5.k-18/59m-18/646.pszenica,żyto,owies7.C,W,CB1.-Poznań-Katowice-Rzeszów-Olsztyn2.siarka,ropa,-,s.kamienna3.++,+,-,+,-,-4.LGOM5.k-18/59m-18/646.buraki,koniczyna,buraki pasterne7.C,C,C