1. USA (18,5 miliarda dolarów)
  2. Chiny (11,2 miliarda)
  3. Japonia (4,9 miliarda)
  4. Niemcy (3,4 miliarda)
  5. Wielka Brytania (2,6 miliarda)
  6. Francja (2,4 miliarda)
  7. Indie (2,2 miliardy)
  8. Włochy (1,8 miliarda)
  9. Brazylia (1,7 miliarda)
  10. Kanada (1,5 miliarda)

Największymi potęgami gospodarczymi na świecie są Stany Zjednoczone oraz Chiny. Daleko za nimi jest Japonia. Na kontynencie europejskim pierwsze miejsce zajmują Niemcy, przed Wielką Brytanią i Francją. Należy też pamiętać, że wielkość gospodarki niekoniecznie przekłada się na przeciętny poziom życia obywateli. Np. w Kanadzie (10. miejsce) jest on zdecydowanie wyższy niż w Indiach (7. miejsce).