Kraków jest bez wątpienia najbardziej zasobnym w zabytkowe budowle miastem w Polsce. O jego atrakcyjności nie stanowi jednak sama ilość tego typu obiektów, ale ich jakość. Znakomita część zabytków Krakowa wzniesiona została w okresie średniowiecza. Potwierdzeniem niezwykłości miasta, a przede wszystkim bogactwa jego tkanki architektonicznej było wpisanie go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków nie byłby tym samym miastem, gdyby nie fakt, że przez szereg wieków pełnił on funkcję miasta stołecznego będąc siedzibą kolejnych królów Polski.

Zwiedzanie średniowiecznego Krakowa najczęściej odbywa się szlakiem określanym mianem Drogi Królewskiej. Wiedzie ona od Barbakanu ulicą Floriańską, przez Rynek Główny i ulicę Grodzką, z postojem na Placu Wszystkich Świętych, a jej końcowym etapem jest Wzgórze Wawelskie i wieńczący je wspaniały Wawel. Barbakan, od którego rozpoczyna się niniejsza trasa wzniesiony został pod koniec XV wieku, a zatem u schyłku średniowiecza. Stanowił on element w ciągu umocnień, które miały bronić gród przed atakami nieprzyjacielskich wojsk. Oprócz Barbakanu w skład tych umocnień wchodziła również znajdująca się nieopodal Brama Floriańska oraz baszty: Pasamoników, Stolarska i Ciesielska. Znajdując się w tym miejscu przed oczami turystów rozciąga się widok na fragment Plant; rozciągają się one wzdłuż ścisłego centrum otaczając je wokół. Ten pas zieleni znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich, a właściwie ich fragmentów, gdyż znaczna ich część wyburzona została jeszcze w XIX wieku. Pozostała ich część uważana jest za cenny zabytek i obecnie nikt nie myśli już o ich wyburzaniu, lecz podejmowane są prace konserwatorskie w celu utrzymania ich w jak najlepszym stanie.

Przechodząc przez Bramę Floriańską turysta znajduje się na ulicy Floriańskiej. Arteria ta stanowi najbardziej zatłoczoną ulicę Starego Miasta, wzdłuż której zlokalizowany jest ciąg ekskluzywnych sklepów, butików przeznaczonych dla mieszkańców, a jeszcze bardziej może dla zwiedzających. Można dać się skusić ofercie licznych kawiarni, barów i pubów pozostających do dyspozycji Krakowian i turystów, zwłaszcza że są one zlokalizowane w pięknych zabytkowych wnętrzach, co decyduje o niezwykłej atmosferze tutejszych lokali. Jedną z najsłynniejszych kawiarni mieszczących się przy ulicy Floriańskiej jest "Jama Michalika" (Floriańska 45). Kilka numerów dalej mieści się Dom Matejki- dość licznie odwiedzany przez turystów z racji dużej popularności jaką po dziś dzień cieszy się ten artysta oraz jego dzieła. Kolejną atrakcją znajdującą się przy ulicy Floriańskiej jest Muzeum Farmacji, które jednak wzbudza zainteresowanie ograniczonej grupy osób (ściśle związanych z tą dyscypliną nauki).

Poruszając się cały czas ulicą Floriańską turysta dociera wreszcie do jednej z największych atrakcji Krakowa- Rynku Głównego. Na osobach odwiedzających miasto po raz pierwszy wywiera on niezapomniane wrażenie, zachwyca swymi rozmiarami, przepychem, niezwykłością. Centralne miejsce na Rynku zajmują Sukiennice. Ta charakterystyczna budowla wzniesiona została w XIII wieku i pełniła funkcję handlową, która to funkcja przetrwała w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Obecnie w Sukiennicach, podobnie jak w wiekach średnich, funkcjonują liczne kramy oferujące liczne pamiątki związane z Krakowem, biżuterię, ludowe stroje itp. Osoby zainteresowane poznaniem Krakowa przez pryzmat jego dorobku artystycznego mogą wybrać się na piętro Sukiennic, gdzie mieści się oddział Muzeum Narodowego.

Bardzo charakterystyczną postacią związaną z krakowskim Rynkiem jest Adam Mickiewicz- to właśnie pomnik tego wieszcza zdobi płytę Rynku stanowiąc doskonały punkt spotkań dla wszystkich Krakowian umawiających się w centrum miasta. Inna sztandarową budowlą Krakowa jest Kościół Mariacki, którego wieże o różnej wysokości dominują nad Rynkiem. Największą atrakcję tego kościoła stanowi niezwykły ołtarz wykonany w drewnie, który wyszedł spod dłuta Wita Stwosza. Stary Kraków słynie z wielości kościołów. Tuż obok Kościoła Mariackiego, na Placu Mariackim znajduje się kościół św. Barbary, a nieco dalej w pobliżu ulicy Grodzkiej- kościół św. Wojciecha słynący z tego, iż jest najmniejszym kościołem w mieście. Nie sposób w tym opracowaniu nawet pokrótce scharakteryzować wszystkich atrakcji Rynku Głównego. Każda kamienica wznosząca się przy Rynku posiada bardzo długa, najczęściej bogatą historię. Wspomnieć można choćby słynny Pałac pod Baranami (w piwnicach którego ma swoją siedzibę sztandarowy krakowski kabaret- Piwnica pod Baranami) oraz pałac Krzysztofory, w którym mieści się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Droga Królewska wiedzie przez Rynek Główny i dalej w kierunku Wzgórza Wawelskiego ulicą Grodzką. Na samym początku tej ulicy turysta natrafia na jedną z najsłynniejszych restauracji Krakowa- Wierzynek. Dalej ulica Grodzka przechodzi w Plac Wszystkich Świętych połączony z Placem Dominikańskim. Przy pierwszym z wymienionych znajduje się kościół i klasztor oo. Dominikanów, zaś przy drugim- kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Oba klasztory powstały mniej więcej w tym samym czasie tj. w XIII wieku (styl wczesnogotycki). Omawiane zgromadzenia zakonne mają charakter kaznodziejski; ich zadaniem wypełnianym przez wieki było i jest głoszenie i przekazywanie wiedzy o nauce Kościoła szerokiemu gronu odbiorców. Współcześnie cieszą się one wielką popularnością wśród młodzieży i studentów, co dotyczy zwłaszcza kościoła Dominikanów. Plac Wszystkich świętych jest ważnym punktem na administracyjnym planie miasta, gdyż tu, w Pałacu Wielkopolskich znajduje się Magistrat Krakowa.

Podążając dalej ulicą Grodzką turysta ma możliwość podziwiania kolejnych budowli sakralnych, tj. bardzo cennego z punktu widzenia architektonicznego, gotyckiego kościoła ś.w. Piotra i Pawła, a dalej romańskiego kościoła św. Andrzeja. Stad już bardzo niedaleko do Wzgórza Wawelskiego, które za chwilę odsłania w całej swej okazałości. Od tej strony można podziwiać pomnik Tadeusza Kościuszki oraz fragmenty wież: Zegarowej i Zygmuntowskiej. Wizyta na Wzgórzu jest obowiązkowa, gdyż znajdujący się na nim Wawel jest symbolem narodu polskiego.