Minerał - jest naturalnym składnikiem skorupy ziemskiej, jednorodnym zarówno chemicznie, jak i fizycznie. Znanych jest około 3 tysięcy minerałów na Ziemi, w tym ponad 100 jest najczęstszymi budulcami skał. Minerały te zwane są minerałami skałotwórczymi. Należą do nich: kwarc, skalenie i miki. Cechy minerałów są zależne od ich budowy krystalograficznej.

Skała - jest skupiskiem jednorodnych lub różnorodnych minerałów, które powstało w przyrodzie na skutek naturalnego procesu. Do skał zaliczają się utwory twarde i zbite oraz luźne i plastyczne. Proces tworzenia się skał na Ziemi rozpoczął się, gdy gorąca i płynna materia naszego globu zaczęła zastygać na jego powierzchni. W wyniku krystalizacji doszło do powstania pierwszych skał krystalicznych. Z czasem w proces skałotwórczy włączyły się także inne procesy, jak rozpad i przeobrażanie.