Meteor (z gr. "meteoros" = unoszący się w powietrzu, ulotny) jest to drobne ciało kosmiczne, w postaci niewielkiej bryły lub pyłu, które wpada w atmosferę ziemską. W wyniku tarcia i spalania rozgrzewa się i świeci, dzięki temu widać go na niebie, w formie spadającej gwiazdy. W ciągu doby w atmosferę ziemską wpada do kilkuset meteorów, jednak jedynie nieliczne z nich spadają na powierzchnię Ziemi. Większość z nich rozprasza się w atmosferze. Niekiedy zaobserwować można na niebie zjawisko tzw. "deszczu meteorów", które ma miejsce, kiedy w atmosferę wpada duży ich rój.

Meteoryt jest to ciało kosmiczne, w postaci bryły, spadające na powierzchnię Ziemi. Ocenia się, ze rocznie spada ich około 2 tysięcy. Mają one rozmaite rozmiary i kształty. Przeważnie ich wielkości są małe, o masach około 1 grama, ale zdarzają się też meteoryty olbrzymie ważące wiele ton. Największym znanym meteorytem jest Hoba West znaleziony na obszarze Afryki, o masie 60 ton (w Polsce największy znaleziony meteoryt waży 78 kilogramów, a znaleziono go w miejscowości Morawsko pod Poznaniem). Skład chemiczny meteorytów jest taki sam jak skał ziemskich, tzn. występuje w nich: tlen, żelazo (w czystej metalicznej postaci), krzem, magnez, nikiel, siarka, glin i wapń. Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się meteoryty: kamienne (tzw. aerolity, głównie z krzemu), metaliczne (tzw. syderyty, głównie z żelaza i niklu) i kamienno-metaliczne (tzw. syderolity).