Podział Polski na krainy może być dokonany w różny sposób, jednak najczęściej stosowany jest podział, zaproponowany przez J. Kondrackiego. Oparty jest on na klasyfikacji, używanej w Europie, a obejmującej takie jednostki, jak: obszar fizyczno-geograficzny, podobszar fizyczno-geograficzny, prowincja, podprowincja, makroregion oraz mezoregion.

Regiony Polski:

NIZINA ZACHODNIOEUROPEJSKA

1. Pobrzeże Południowobałtyckie

 • Pobrzeże Szczecińskie
 • Pobrzeże Koszalińskie
 • Pobrzeże Gdańskie
 1. Pojezierze Południowobałtyckie
  • Pojezierze Zachodniopomorskie
  • Pojezierze Wschodniopomorskie
  • Dolina Dolnej Wisły
  • Pojezierze Iławskie
  • Pojezierze Chełmińsko- Dobrzyńskie
  • Pradolina Toruńsko- Eberswaldzka
  • Pojezierze Lubuskie
  • Pojezierze Wielkopolskie
  • Pradolina Warciańsko- Odrzańska
  • Wzniesienia Zielonogórskie
  • Pojezierze Leszczyńskie
 1. Niziny Sasko- Łużyckie
  • Obniżenie Dolnołużyckie
  • Wzniesienia Łużyckie
  • Nizina Śląsko- Łużycka
 1. Niziny Środkowopolskie
  • Nizina Śląska
  • Wał Trzebnicki
  • Obniżenie Milicko- Głogowskie
  • Nizina Południowowielkopolska
  • Nizina Północnomazowiecka
  • Nizina Środkowomazowiecka
  • Wzniesienia Południowomazowieckie
  • Nizina Południowopodlaska

MASYW CZESKI

 1. Sudety
  • Przedgórze Sudeckie
  • Pogórze Zachodniosudeckie
  • Sudety Zachodnie
  • Sudety Środkowe
  • Sudety Wschodnie

WYŻYNA MAŁOPOLSKA

 1. Wyżyna Śląsko- Krakowska
  • Wyżyna Śląska
  • Wyżyna Woźnicko- Wieluńska
  • Wyżyna Krakowsko- Częstochowska
 1. Wyżyna Środkowomałopolska
  • Wyżyna Przedborska
  • Niecka Nidziańska
  • Wyżyna Kielecko- Sandomierska
 1. Wyżyna Wschodniomałopolska
  • Wyżyna Lubelska
  • Roztocze

KARPATY

 1. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
  • Pogórze Karpackie
  • Beskidy Zachodnie

10. Centralne Karpaty Zachodnie

 • Kotlina Podhala
 • Łańcuch Tatrzański

11. Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

 • Beskidy Lesiste
 • Beskidy Połonińskie
 • Bieszczady Wysokie

PODKARPACIE PÓŁNOCNO- WSCHODNIE

12. Podkarpacie Północne

 • Kotlina Ostrawska
 • Kotlina Oświęcimska
 • Kotlina Sandomierska

13. Podkarpacie Wschodnie

NIZINA WSCHODNIOBAŁTYCKA

14. Pobrzeża Wschodniobałtyckie

 • Nizina Staropruska

15. Pojezierza Wschodniobałtyckie

 • Pojezierze Mazurskie
 • Pojezierza Litewskie

16. Wysoczyzny Podlasko- Białoruskie

 • Nizina Północnopodlaska

POLESIE

17. Polesie Nadbużańskie

 • Polesie Podlaskie
 • Polesie Wołyńskie.