Ustrój rzek

Prosty:

- lodowcowy,

- śnieżny,

- deszczowy.

Lodowcowy - rzeka bierze początek w lodowcu, a zmienność w przepływie uzależniona jest od intensywności topnienia lodowców. Największe przepływy występują latem (Ren, Rodan),

Śnieżny - większą część roku rzeki są zamarznięte, najwyższe stany wody występują wiosną (Lena),

Deszczowy - przepływy wody uzależnione są od intensywności opadu w ciągu roku:

- oceaniczny - rzeki mające ten reżim odznaczają się wyrównanymi przepływami, latem w związku z silniejszym parowaniem, stany wody są niższe niż zimą (Sekwana, Tamiza),

- monsunowy - występują bardzo duże wahania stanu wody, maksymalny przepływ występuje podczas monsunu letniego (Ganges, Brahmaputra),

- międzyzwrotnikowy - wysokości stanów wody są zróżnicowane, najwyższe stany występują w okresie występowania deszczów zenitalnych, w czasie pory suchej rzeki wysychają,

- równikowy - stany są wyrównane w związku z obitymi występującymi cały rok opadami,

Cieki wodne - woda płynąca w skoncentrowanej formie pod wpływem siły grawitacji naturalnym lub sztucznym korytem,

Jezioro - naturalne zagłębienie wypełnione wodą nie mające połączenia z morzem.

Morenowe: Jeziora Śniardwy i Mamry

Rynnowe: Jezioro Jeziorak, Raduńskie, Gopło

Oczka: Cyrkowe: Morskie Oko, Wielki i Czarny Staw

Tektoniczno-lodowcowe: Jezioro Huron, Górne, Erie, Ontario

Tektoniczne: Jezioro Niasa, Tanganika

Wulkaniczne: Albano

Przyrzeczne (starorzecza)

Reliktowe: Morze Kaspijskie, Jezioro Aralskie

Kosmiczne: Crater Lake, Toba

Nadbrzeżne: Jezioro Łebsko, Gardno, Jamno

Krasowe