Układ Heliocentryczny to taki, w którym Helios - Słońce znajduje się w środku. Kiedyś ludzie myśleli, że w centrum wszechświata znajduje się Ziemia (układ geocentryczny). Poglądy odmienne od powszechnie wówczas panujących były uważane za herezję do momentu, kiedy żyjący w latach 1473-1543 polski astronom - Mikołaj Kopernik ogłosił heliocentryczną teorię budowy świata. Z początku ludzie nie przyjmowali jego założenia, lecz wkrótce coraz więcej uczonych potwierdzało teorię Kopernika, którą w końcu przyjęto jako prawdziwą. Kopernik doszedł do takich wniosków za pomocą wielu obserwacji astronomicznych, między innymi: badania zaćmienia Słońca i Księżyca, pomiarów położenia Marsa, Wenus, Jowisza i Saturna.

Układ geocentryczny układ odniesienia, w którym środek Ziemi traktowany jest (był) jako nieruchomy środek układu - Wszechświata, wokół którego krążą ciała niebieskie ze Słońcem włącznie. Charakterystyczny dla pojmowania Wszechświata w starożytności. W pełni opracowany w I wieku przez Ptolemeusza. Dopiero powstała w XVI wieku teoria układu heliocentrycznego definitywnie obaliła geocentryzm.