Ziemia w Ruchu

Wiele zmian obserwowanych na powierzchni Ziemi to efekty ciągłego wirowania naszej planety wokół własnej osi i bezustannej wędrówki dookoła Świata. Występowanie dnia i nocy jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi, natomiast zmiany oświetlenia w różnych porach roku wynikają z ruchu obiegowego wokół Słońca.

WAHADŁO FOUCAULTA

Jean Bernard Foucault, francuski fizyk i astronom, przeprowadził w 1851 r. słynny publiczny pokaz ilustrujący efekt obrotu Ziemi. U szczytu kopuły Panteonu, na 67- metrowym ramieniu zawiesił ciężką, metalową kulę wykonującą swobocne ruchy wahadłowe. Gdyby nie rych obrotowy Ziemi, płaszczyzna wahań nie zmieniałaby się. Wykazywała jednak odstępstwa od pierwotnej linii wahań, aby po 32 godz. do niej powrócić. Nie zmienia się ona tylko na równiku, a na biegunie dokonuje pełnego obrotu w ciągu 24 godz.

00032059.gif 

Ziemia wykonuje wiele niezauważalnych dla nas ruchów. Znajdując się w Galaktyce, uczestniczymy w ogólnej ekspansji Wszechświata i oddala się od innych galaktyk. Wraz ze Słońcem z prędkością 220 km/s obiega również centrum Galaktyki. Jednak ze względu na konsekwencje najważniejszy jest dla nas ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi oraz ruch obiegowy wokół Słońca.

Ruch obrotowy Ziemi odbywa się z zachodu na wschód, a jeden pełny obrót trwa 23 godziny, 56 minut i 4,1 sekundy. Najbardziej popularny dowód jego istnienia to doświadczenie z wahadłem Foucaulta. Innym dowodem jest ruch obrotowy Ziemi jest siła Coriolisa. Wynika ona z różnicy szerokości geograficznych. Punkty położone na równiku poruszają się z prędkością1667 km/h, natomiast leżące na biegunach z prędkością 0 km/h. Siła Coriolisa działa na swobodnie spadające ciało, sprawiając, że odchylają się od pionu w kierunku wschodnim. Powoduje również odchylenie ciał poruszających się poziomo – na północnej kuli w prawo, a na południowej w lewo.

ŚLADY WIDOMEGO RUCHU GWIAZD

Ruch obrotowy Ziemi sprawia, że gwiazdy zakreślają na niebie okrągi lub łuki. Nad biegunami nie ma gwiazd wschodzących i zachodzących; zataczają one okręgi o różnych promieniach wokół Gwiazdy Polarnej. Im okrąg jest większy, tym niżej nad linią widnokręgu znajduje się dana gwiazda.

00032060.gif