Ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny obrotowy Ziemi jest to ruch Ziemi wokół własnej osi, który się odbywa z zachodu na wschód (odwrotnie niż pozorna wędrówka słońca po niebie). Pełny obrót Ziemi wokół własnej osi wynosi 23 godziny 56 minut 4 sekundy - jest to doba Doba jednostka czasu, jaka upływa między kolejnymi górowaniami Słońca (najwyższe położenie Słońca nad horyzontem), wynikająca z obrotowego ruchu Ziemi wokół własnej osi. Jej pełny obrót ... Czytaj dalej Słownik geograficzny gwiazdowa. Do odmierzania czasu przyjmuje się dobę słoneczną, która trwa 24 godziny.

Dowody na występowanie ruchu obrotowego:

- zmienianie płaszczyzny wachań przez wachadło Foucaulta

- odchylanie ciał swobodnych spadających z dużą prędkością

- siła Corilisa

Konsekwencje ruchu obrotowego:

- pozorna wędrówka ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim

- następstwo dnia i nocy

- spłaszczenie ziemi przy biegunach