Ruch obrotowy Ziemi jest to ruch Ziemi wokół własnej osi, który się odbywa z zachodu na wschód (odwrotnie niż pozorna wędrówka słońca po niebie). Pełny obrót Ziemi wokół własnej osi wynosi 23 godziny 56 minut 4 sekundy - jest to doba gwiazdowa. Do odmierzania czasu przyjmuje się dobę słoneczną, która trwa 24 godziny.

Dowody na występowanie ruchu obrotowego:

- zmienianie płaszczyzny wachań przez wachadło Foucaulta

- odchylanie ciał swobodnych spadających z dużą prędkością

- siła Corilisa

Konsekwencje ruchu obrotowego:

- pozorna wędrówka ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim

- następstwo dnia i nocy

- spłaszczenie ziemi przy biegunach