KOLOR I ŚWIATŁO

Widzimy rzeczy wokół nas, ponieważ światło odbija się od przedmiotów i trafia do naszych oczu. Światło słoneczne albo światło żarówki wydaje się białe, ale naprawdę składa się ze wszystkich kolorów tęczy. Widzimy zawsze ten kolor, który odbija się od oglądanego przedmiotu. Na przykład, pomidor jest czerwony, bo odbija światło czerwone, a pochłania pozostałe kolory.

Jeśli jakiś oświetlony przedmiot pochłania wszystkie kolory tęczy, światło nie odbija się i widzimy kolor czarny. Jeśli zaś odbija on wszystkie kolory, widzimy biały.

WZROK ZWIERZĄT

Wiele zwierząt, np: koty, psy, konie i krowy, nie dostrzegają kolorów, które widzą ludzie. Jednak małpy zdają się widzieć kolory tak, jak my. Niektóre zaś zwierzęta, zwłaszcza ptaki, rozróżniają kolory lepiej niż my. Jaskrawo umaszczone zwierzęta

Prawie zawsze dostrzegają kolory.

DLACZEGO WIDZIMY KOLORY?

Kolory widzimy dzięki specjalnym komórkom, wyściełającym część wnętrza gałki ocznej. Komórki te mają kształt stożka i noszą nazwę czopków. W każdym oku jest ich około 7 milionów. Jeden rodzaj czopków odbiera światło czerwone, drugi jest wrażliwy na zielone, a trzeci reaguje na niebieskie. Czopki wysyłają wiadomość do mózgu, który łączy je w całość i mówi nam, jakie kolory właśnie widzimy.