1. Pryzmat jest to bryła szklana w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta.

2. Światło białe przechodząc przez taki pryzmat ulega podwójnemu załamaniu na skutek czego rozszczepia się na wszystkie kolory tęczy. Oznacza to, że światło białe jest mieszaniną wszystkich kolorów.

3. Zjawisko załamania światła zachodzi na granicy dwóch ośrodków na skutek różnej prędkości światła w tych ośrodkach:

a) przejście światła z powietrza do wody lub szkła

b) przejście światła ze szkła do powietrza

4. Współczynnik załamania światła liczymy, dzieląc prędkość światła w próżni przez prędkość światła w danym ośrodku.

n = c/v

Jakie znamy rodzaje soczewek?

Rozróżniamy soczewki wypukłe (najgrubsze w środku) i wklęsłe (najcieńsze w środku). W powietrzu soczewki wypukłe skupiają, a wklęsłe rozpraszają światło.