Fizyczne zmiany rozwojowe zachodzące w okresie średniego dzieciństwa dokonują się na ogół w sposób powolny, ale stały. W efekcie, postępujące z roku na rok zmiany wzrostu i proporcji ciała są trudniejsze do dostrzeżenia niż wyraźny rozwój przedszkolaka i małego dziecka.  Te stopniowe zmiany fizyczne utrzymują się aż do nagłego skoku rozwojowego w okresie dorastania. Ponieważ zmiany cielesne są mniej widoczne, a przyrost wzrostu powolny, dzieci uzyskują kontrolę nad zdolnościami motorycznymi i doskonalą te spośród nich, których nie potrafiły opanować wcześniej. W wyniku tego wzrasta w tym czasie ogólna koordynacja i równowaga, następuje też udoskonalenie różnych form aktywności fizycznej.